antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· prawdopodobnie kenofit, zadomowiony [234]

Pyrus communis L. s.l.

grusza pospolita
Pirus communis L. · Pyrus pyraster × eleagrifolia × nivalis
Pyrus communis (grusza pospolita)
12.03.2005, Góry Kaczawskie, okolice Wlenia, przy polnej drodze; copyright © by Jacek Soboń
Pyrus communis (grusza pospolita)
Pyrus communis (grusza pospolita)
Pyrus communis (grusza pospolita)
XL
Pyrus communis (grusza pospolita)
XL

opis

Kompleks licznych odmian gruszy pochodzenia mieszańcowego (w ciągu tysięcy lat brało udział w tworzeniu odmian wiele gatunków dzikich grusz) powszechnie uprawianych dla jadalnych owoców.

występowanie

Pyrus communis (grusza pospolita)
Pyrus communis
wystepowanie
o mapie występowania
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; prawdopodobnie kenofit; pochodzenie: pochodzenie antropogeniczne [czas przybycia na teren Polski: nie wiadomo]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i mezofilne zarośla oraz obszary chronione.
- powód uprawy: Drzewo owocowe uprawiane od wieków w licznych odmianach.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od dawna, na licznych stanowiskach w różnych regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

Pyrus pyraster · grusza polna

grusza dzika, ulęgałka
Pyrus communis
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Tworzy odrosty korzeniowe. Pędy dość cienkie, ciernie tworzą się także na młodych długopędach.

space

Owoce drobne (poniżej 3 cm średnicy), kuliste lub słabo gruszkowate, ogonek do 4 cm długości, cienki, do 2 mm średnicy; zielone, żółte do brązowych, nigdy nie mają czeronawego rumieńca; długo twarde i cierpkie, w pełnej dojrzałości miękkną „ulęgając się” na brązowawą mazistą masę.

space

Grupa użytkowa: drzewa liściaste · na żywopłot

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050312.12.js - Pyrus communis (grusza pospolita); Góry Kaczawskie, okolice Wlenia, przy polnej drodze
js.050312-12
leg. Jacek Soboń
/Góry Kaczawskie, okolice Wlenia, przy polnej drodze/ #7
znalezisko 20040210.2.bl - Pyrus communis (grusza pospolita)
bl.040210-2
leg. Barbara Łotocka #16
znalezisko 20111030.12.11 - Pyrus communis (grusza pospolita); prawdopodobnie z dawnej uprawy przydomowej
111030-12
leg. Marek Snowarski
/prawdopodobnie z dawnej uprawy przydomowej/ #8
znalezisko 20111030.11.11 - Pyrus communis (grusza pospolita); prawdopodobnie z dawnej uprawy przydomowej
111030-11
leg. Marek Snowarski
/prawdopodobnie z dawnej uprawy przydomowej/ #13