takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Potamogeton obtusifolius Mert. et W. D. J. Koch

rdestnica stępiona
Potamogeton obtusifolius Mert.
na stronie — występowanie · znaleziska
Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona)
20.08.2012, Jastrząb - zalew; copyright © by Jerzy Kruk XL
Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona)
Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona)
widok pędu
Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona)
XL
Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona)
Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona)
XL
Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona)
XL
Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona)

występowanie

Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090812.1.tt - Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona); torfowisko Stramniczka
tt.090812-1
leg. Tadeusz Twardy
/torfowisko Stramniczka/ #3
znalezisko 20140730.1.pkob - Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona); Wzniesienia Żarskie
pkob.140730-1
leg. Piotr Kobierski
/Wzniesienia Żarskie/ #6
znalezisko 20120820.2.jkr - Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona); Jastrząb - zalew
jkr.120820-2
leg. Jerzy Kruk
/Jastrząb - zalew/ #10