atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Agrostis canina L.

mietlica psia mietlica wąskoliściowa
Agrostis Agrostis Agrostis AgrostisAgrostismietlica alpejska (Agrostis alpina)mietlica pospolita (Agrostis capillaris)