takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Agrostis canina L.

mietlica psia mietlica wąskoliściowa