atlas-roslin.pl

Agrostis canina L. s.str.

mietlica psia, mietlica wąskoliściowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Agrostis Agrostis Agrostis AgrostisAgrostismietlica alpejska (Agrostis alpina)mietlica pospolita (Agrostis capillaris)
Agrostis canina (mietlica psia)
Bagna przy Rosochatych Sosnach (Dolny Śląsk); copyright © by Jerzy Kruk XL
Agrostis canina (mietlica psia)
XL
Agrostis canina (mietlica psia)
XL
Agrostis canina (mietlica psia)
XL
Agrostis canina (mietlica psia)
XL
Agrostis canina (mietlica psia)
Agrostis canina (mietlica psia)
Agrostis canina (mietlica psia)
cechy diagnostyczne w kluczu:Agrostis (mietlica)kl 6350

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Agrostis canina (mietlica psia)
Gatunek ten w wąskim ujęciu (wyłączona mietlica piaskowa (Agrostis vinealis)) występuje na niżu i w górach/ Jest związany z ubogimi torfowiskami niskimi i z torfowiskami przejściowymi, zbiorowiskami rzędów Caricion canescentis-fuscae i All.Rhynchosporion albae. Torfowiska, źródliska, wilgotne wrzosowiska, łąki i pastwiska.Gatunek ten w wąskim ujęciu (wyłączona mietlica piaskowa (Agrostis vinealis)) występuje na niżu i w górach/ Jest związany z ubogimi torfowiskami niskimi i z torfowiskami przejściowymi, zbiorowiskami rzędów Caricion canescentis-fuscae i All.Rhynchosporion albae. Torfowiska, źródliska, wilgotne wrzosowiska, łąki i pastwiska.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.