takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony

Cerastium brachypetalum Pers.

rogownica drobnokwiatowa
Cerastium brachypetalum Desp.
CerastiumCerastiumrogownica polna (Cerastium arvense)rogownica trójszyjkowa (Cerastium cerastoides)
skróty
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
Górzyn, Wzniesienia Gubińskie; copyright © by Piotr Kobierski XL
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
dolne podsadki
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
3D
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
XL
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Cerastium (rogownica)kl 3818
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
owłosione nitki pręcików
Wyróżnia się dwie formy (lub podgatunki), prawdopodobnie bez znaczenia systematycznego:

ssp. brachypetalum — rośliny nieogruczolone, ±zielone

ssp. tauricum (Sprengel) Murb.f. eglandulosum (Fenzl) Hegi — rośliny ogruczolone, ±szarozielone

Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
owłosienie nitek pręcików jest cechą odróżniającą C. brachypetalum od C. glomeratum
Rośliny jednoroczne lub dwuletnie, (8)15 – 40 (45) cm wysokości; szarozielone, długo gęsto i miękko odstająco owłosione, często z domieszką włosków gruczołowatych. Łodygi pojedyncze lub w nasadzie rozgałęziające się.

space

Działki długo owłosione, włoski niegruczołowate je przewyższają. Płatki zwykle krótsze od działek, rozcięte, w nasadzie zwykle orzęsione. Nitki pręcików orzęsione.

space

Kwitnienie kwiecień – maj(czerwiec).

występowanie

Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
wystepowanie
o mapie występowania
Siedliska ciepłe, kserotermiczne, w lukach innej roślinnościach, często na żwirowatym podłożu, żyznym.

Uwaga. Na mapce obok, tak jak w przypadku innych danych z [25], pominięte są kwadraty oznaczone tam krzyżykiem, niektóre z nich zostały później potwierdzone w ramach inwentaryzacji prowadzonych przy okazji NATURY 2000.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥80%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:

B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100505.1.pkob - Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa); Górzyn, woj. lubuskie
100505-1
leg. Piotr Kobierski
/Górzyn, woj. lubuskie/
/ssp. tauricum/ #20
znalezisko 20150418.1.jkr - Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa); Zatoń Dolna
150418-1
leg. Jerzy Kruk
/Zatoń Dolna/ #7, 1.3D
znalezisko 19960628.1.jkr - Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa); Przymiarki
960628-1
leg. T. Nowak
/Przymiarki/ #4
znalezisko 00010000.58.pkob - Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa); Górzyn, Wzniesienia Gubińskie
58
leg. Piotr Kobierski
/Górzyn, Wzniesienia Gubińskie/ #13