takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]
· ochrona częściowa (2.281)
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Orobanche mayeri (Suess. & Ronniger) Bertsch & F. Bertsch

zaraza Mayera
na stronie — uwagi · znaleziska
Orobanche mayeri (zaraza Mayera)
30.07.2009, Pieniny; copyright © by Renata Piwowarczyk
Orobanche mayeri (zaraza Mayera)
Orobanche mayeri (zaraza Mayera)
Orobanche mayeri (zaraza Mayera)
Orobanche mayeri (zaraza Mayera)

uwagi

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.281 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie występowania
Jest to nowy gatunek dla flory Polski znaleziony w Pieninach w 2009 roku przez R. Piwowarczyk. Poza Polską znany jest z pojedynczych stanowisk głównie ze Słowacji i Niemiec. Pasożytuje na okrzyn szerokolistnyB (Laserpitium latifolium).

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤50.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090730.1.rpw - Orobanche mayeri (zaraza Mayera); Pieniny
rpw.090730-1
leg. Renata Piwowarczyk
/Pieniny/ #9