atlas-roslin.pl

(podzwiązek) SubAll.Piceo-Vaccinienion uliginosi Seibert in Oberd. (ed.) 1992

bory bagienne

charakterystyczna kombinacja gatunków podzwiązku (ChSC SubAll.) SubAll.Piceo-Vaccinienion uliginosi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające podzwiązku (D SubAll.) SubAll.Piceo-Vaccinienion uliginosi

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych podzwiązku SubAll.Piceo-Vaccinienion uliginosi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Dicrano-Pinion (bory sosnowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Cladonio-Vaccinietalia

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)