takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Euphrasia ×vernalis Chab.

świetlik wiosenny
Euphrasia brevipila Burnat et Gremli · Euphrasia slovaca (Yeo) Holub
Euphrasia ×vernalis (świetlik wiosenny)
28.09.2007, Beskid Sądecki, Pasmo Radziejowiej, Nad Szlachtową; copyright © by Jerzy Kruk XL
Euphrasia ×vernalis (świetlik wiosenny)
XL
Euphrasia ×vernalis (świetlik wiosenny)
XL
Euphrasia ×vernalis (świetlik wiosenny)
XL
Euphrasia ×vernalis (świetlik wiosenny)
XL
Euphrasia ×vernalis (świetlik wiosenny)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: Euphrasia (świetlik)kl 1534
Przysadki, rozmiar kwiatów i pokrój identyczne jak u świetlika wyprężonego (Euphrasia stricta) od którego różni się przysadkami z licznymi szczecinkami oraz krótkimi 1-2-komórkowymi, rzadziej 3-7-komórkowymi włoskami gruczołowatymi (często mogą być one tylko w nasadowej części przysadki lub tylko na niektórych przysadkach). W obrębie tego taksonu występuje bardzo duża zmienność, typowa dla mieszańców i form introgresywnych.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070928.KRA385273.jkr - Euphrasia ×vernalis (świetlik wiosenny); Beskid Sądecki, Pasmo Radziejowiej, Nad Szlachtową
070928-KRA385273
leg. Krzysztof Stawowczyk
/Beskid Sądecki, Pasmo Radziejowiej, Nad Szlachtową/ #7, 1.3D