atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Festuca rupicola Heuff. [🔉 fes·tu·ka *]

kostrzewa bruzdkowana
Festuca ovina L. ssp. sulcata Hack. var. genuina · Festuca sulcata (Hack.) · Festuca sulcata (Hack.) Nyman · Festuca valesiaca Schleich. ssp. sulcata (Hack.) Schinz et R. Keller
Festuca ovina agg. Festuca ovina agg. Festuca ovina agg. Festuca ovina agg.Festuca ovina agg.kostrzewa makutrzańska (Festuca makutrensis)kostrzewa walezyjska (Festuca valesiaca)