atlas-roslin.pl

Festuca rupicola Heuff. [🔉 fes·tu·ka ru·pi·ko·la]

kostrzewa bruzdkowana
Festuca ovina L. ssp. sulcata Hack. var. genuina · Festuca sulcata (Hack.) [🔉 fes·tu·ka *] · Festuca sulcata (Hack.) Nyman [🔉 fes·tu·ka *] · Festuca valesiaca Schleich. ssp. sulcata (Hack.) Schinz et R. Keller
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Festuca ovina agg. Festuca ovina agg. Festuca ovina agg. Festuca ovina agg.Festuca ovina agg.kostrzewa makutrzańska (Festuca makutrensis)kostrzewa walezyjska (Festuca valesiaca)