atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Sorbus ×arnoldiana Rehder

jarząb Arnolda
Sorbus ×arnoldiana (jarząb Arnolda)
Sorbus ×arnoldiana (jarząb Arnolda)
Sorbus ×arnoldiana (jarząb Arnolda)
Sorbus ×arnoldiana (jarząb Arnolda)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Sorbus ×arnoldiana (jarząb Arnolda)

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5a

≈ odmiany i dostępność (#5/5)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności roślin (form i odmian #5)