atlas-roslin.pl

Luzula luzulina (Vill.) Dalla Torre et Sarnth. [🔉 lu·zu·la *]

kosmatka żółtawa
Luzula flavescens (Host.) Gaudin [🔉 lu·zu·la *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Luzula Luzula Luzula LuzulaLuzulakosmatka brunatna (Luzula alpino-pilosa)kosmatka gajowa (Luzula luzuloides)
Luzula luzulina (kosmatka żółtawa)
28.05.2015, okol. Bystrej; copyright © by Jerzy Kruk XL
Luzula luzulina (kosmatka żółtawa)
Luzula luzulina (kosmatka żółtawa)
XL
Luzula luzulina (kosmatka żółtawa)
XL
Luzula luzulina (kosmatka żółtawa)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Luzula (kosmatka)kl 7916

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Luzula luzulina (kosmatka żółtawa)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.