takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Luzula luzulina (Vill.) Dalla Torre et Sarnth.

kosmatka żółtawa
Luzula flavescens (Host.) Gaudin