atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Cirsium ×erucagineum DC. in Lam. et DC.

Cirsium oleraceum × rivulare