atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.140); b/wył. gosp. (§8.1); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Woodsia ilvensis (L.) R.Br.

rozrzutka brunatna
Woodsia ilvensis (rozrzutka brunatna)
pokrój; 27.05.2005, Kluszkowce (Góra Wdżar); copyright © by Antoni Mielnikow
Woodsia ilvensis (rozrzutka brunatna)
liście
Woodsia ilvensis (rozrzutka brunatna)
liść
Woodsia ilvensis (rozrzutka brunatna)
Woodsia ilvensis (rozrzutka brunatna)
Woodsia ilvensis (rozrzutka brunatna)
Woodsia ilvensis (rozrzutka brunatna)
Woodsia ilvensis (rozrzutka brunatna)
3D
Woodsia ilvensis (rozrzutka brunatna)
3D

cechy charakterystyczne

Oś liścia i jego spodnia strona gęsto pokryta łuskami i włóknami (nie chodzi o postrzępione zawijki); bez gruczołków. Ogonek liściowy i oś liścia czerwonobrązowe.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.140 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Obecnie występuje jedynie na górze Wdżar (Gorce). Suche skalne stanowiska, na podłożu bezwapiennym.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.