atlas-roslin.pl

Juncus tenuis Willd. [🔉 jun·kus *]

sit chudy
Juncus macer Gray [🔉 jun·kus *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Juncus tenuis
kwiatostany
Juncus tenuis (sit chudy)
3D
Juncus tenuis
kwiatostan
Juncus tenuis (sit chudy)
Juncus tenuis (sit chudy)
Juncus tenuis (sit chudy)
Juncus tenuis (sit chudy)
Juncus tenuis (sit chudy)
cechy diagnostyczne w kluczu:sit - łodygi pozornie bezlistnekl 1607

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Juncus tenuis (sit chudy)
Juncus tenuis (sit chudy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Juncus tenuis (sit chudy)
Częsty. Przydroża.
Bylina.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: 1862r.]

Kategoria inwazyjności I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6510 — niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (All.Arrhenatherion elatioris)

cechy diagnostyczne w kluczu:sit - łodygi pozornie bezlistnekl 1607

wybrane okazy · selected collections

#3
pkob.090627-2
leg. Piotr Kobierski
/okolice Górzyna, woj.lubuskie/
#5
jmak.09_1b8
leg. Jarosław Makowski
/Donautal, Niemcy/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.822 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.551 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.588 [9]
 • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.64+69 [86.2]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.125 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.634 [11]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1935 — Flora URSS. T.3 p.533 [85.3]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.106 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.816 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji