antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Juncus tenuis Willd.

sit chudy
Juncus macer Gray
Juncus tenuis
kwiatostany; 31.07.2005, okolice Oświęcimia; copyright © by Antoni Mielnikow
Juncus tenuis
kwiatostan
Juncus tenuis (sit chudy)
Juncus tenuis (sit chudy)
Juncus tenuis (sit chudy)
Juncus tenuis (sit chudy)
Juncus tenuis (sit chudy)
cechy diagnostyczne w kluczu:sit - łodygi pozornie bezlistnekl 1607

występowanie

Juncus tenuis (sit chudy)
wystepowanie
o mapie występowania
Częsty. Przydroża.

Bylina.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: 1862r.]

Kategoria inwazyjności I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6510 — niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (All.Arrhenatherion elatioris)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090627.2.pkob - Juncus tenuis (sit chudy); okolice Górzyna, woj.lubuskie
090627-2
leg. Piotr Kobierski
/okolice Górzyna, woj.lubuskie/ #3
znalezisko 00010000.09_1b8.jmak - Juncus tenuis (sit chudy); Donautal, Niemcy
09_1b8
leg. Jarosław Makowski
/Donautal, Niemcy/ #5