atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (EN) [234]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Linaria arvensis (L.) Desf.

lnica polna
Linaria Linaria Linaria LinariaLinariaLinaria alpinalnica janowcowata (Linaria genistifolia)
Linaria arvensis (lnica polna)
22.07.1873, Łosice-Artych i Patków, woj. mazowieckie; copyright © by arkusz zielnikowy ze zbiorów WA; fot. M. Graniszewska, P. Kalinowski XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Linaria (lnica)kl 5428

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Roślina jednoroczna.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (EN); archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych