atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hieracium sabaudum L.

jastrzębiec sabaudzki
Hieracium boreale Fr.
Hieracium s.str. Hieracium s.str. Hieracium s.str. Hieracium s.str.Hieracium s.str.jastrzębiec gładki (Hieracium laevigatum)jastrzębiec leśny (Hieracium murorum)