atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Lycopodiophyta » Cl.Lycopodiopsida »

Ord. Lycopodiales

widłakowce
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓niepodwodne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Rośliny podwodne, rosną na dnie przejrzystych oligotroficznych jezior; głównie na Pomorzu.
  
  
↑nie lądowe
  
    
↓nieliście cienkie i drobne
Selaginella selaginoides (widliczka ostrozębna)
pokrój rośliny, zielone liście asymilacyjne (na dole) i żółte liście zarodnionośne (zebrane w kłosy, wyżej)
Selaginella selaginoides
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Wilgotne górskie, mszyste zbocza, skały, łąki.
    
    
↑nie liście grube, dość sztywne
    
      
↓niepędy regularnie widlaste, wzniesione
Huperzia selago (wroniec widlasty)
pokrój, widok z boku
Huperzia selago (wroniec widlasty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. (wroniec widlasty)
wystepowanie
widłak wroniec · syn. Lycopodium selago L. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Rzadki. Cieniste mszyste lasy i górskie łąki.
      
      
↑nie pędy nieregularnie widlaste, płożące się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Zarodnie w formie końcowych kłosów odróżniających się od normalnie ulistnionej, asymilacyjnej, części pędu.