atlas-roslin.pl
takson uprawiany [24][491]

Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindl. [🔉·biēs *]

jodła olbrzymia
Abies grandis (D. Don) Lindl.
Abies Abies Abies AbiesAbiesjodła jednobarwna (Abies concolor)jodła nikkońska (Abies homolepis)
🌱
Abies grandis (jodła olbrzymia)
04.04.2015, Arboretum Kórnik; copyright © by Marek Snowarski
Abies grandis (jodła olbrzymia)
XL
Abies grandis (jodła olbrzymia)
Abies grandis (jodła olbrzymia)
Abies grandis (jodła olbrzymia)
XL
widok od góry
Abies grandis (jodła olbrzymia)
3D
Abies grandis (jodła olbrzymia)
Abies grandis (jodła olbrzymia)
Abies grandis (jodła olbrzymia)
Abies grandis (jodła olbrzymia)
Abies grandis (jodła olbrzymia)
Abies grandis (jodła olbrzymia)
Abies grandis (jodła olbrzymia)
Abies grandis (jodła olbrzymia)
Abies grandis (jodła olbrzymia)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Abies (jodła)kl 2702
Abies grandis (jodła olbrzymia)
XL
widok od spodu
Korona regularna, stożkowata, luźno ugałęziona z cienkimi konarami w okółkach.

space

Igły z wciętym wierzchołkiem; płasko, grzebieniasto dwustronnie ułożone na pędzie, o wyraźnie zróżnicowanej długości 2 – 6 cm — dolne najdłuższe, wyższe najkrótsze. Górna strona ciemnozielona, błyszcząca, z rowkiem i bez aparatów szparkowych, spodem igły jaśniejsze z wąskimi jaśniejszymi paskami.

Marcin Łuczak: Największy okaz jodły olbrzymiej w Polsce, w Arboretum w Glinnej, miał 2008 r. miała 442 cm obwodu w pierśnicy i wysokość 42 m - wg Kubus M. 2008. A Collection of the Dendrological Garden in Glinna (Northwest Poland), dostęp: www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/article/view/63 Obecnie - w 2021 r. - ma ok. 138 lat (w 1938 r. jej wiek oceniono na ok. 55 lat, miała wówczas obwód 270 cm i wysokość 35 m - Tumiłowicz J. 2009. Ogród Dendrologiczny w Glinnej – w 40-lecie jego odnowienia. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Vol. 57, s. 75 – 83). Obecnie (2022 r.) okaz jodły olbrzymiej w Glinnej już nie istnieje. Drzewo cierpiało od uszkodzeń mrozowych i chorób i "ze względów bezpieczeństwa" zostało usunięte. Informacja ze strony internetowej arboretum: "Zamierającą jodłę olbrzymią, stanowiącą poważne zagrożenie dla Państwa bezpieczeństwa pozbawiliśmy korony w 2021. Pozostałości pnia zlokalizowane są tuż przy miejscu postoju pojazdów". [https://gryfino.szczecin.lasy.gov.pl/qr-przewodnik-po-kolekcji-ogrodu-dendrologicznego-w-glinnej]

wymagania i uprawa

Abies grandis (jodła olbrzymia)
🌸ekologiczne liczby wskaźnikowe Abies grandis (jodła olbrzymia)
Rzadko uprawiane drzewo parkowe, w kolekcjach dendrologicznych i uprawach leśnych (charakteryzuje się bardzo szybkim wzrostem). Gatunek z zachodu Ameryki Północnej, w zależności od miejsca pochodzenia drzewa mogą być wystarczająco mrozoodporne dla uprawy przynajmniej w zachodniej Polsce i na Pomorzu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20160815.2.mlc - Abies grandis (jodła olbrzymia); woj. zachodniopomorskie, pow. Gryfino, Ogród Dendrologiczny w Glinnej
160815-2
leg. Marcin Łuczak
/woj. zachodniopomorskie, pow. Gryfino, Ogród Dendrologiczny w Glinnej/
/Największy okaz jodły olbrzymi.../ #5
znalezisko 20220518.191.22 - Abies grandis (jodła olbrzymia); Ogród Botaniczny w Lublinie
220518-191
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny w Lublinie/ #8