atlas-roslin.pl

Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindl. [🔉·biēs *]

jodła olbrzymia
Abies grandis (D. Don) Lindl. [🔉·biēs *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Abies grandis (jodła olbrzymia)
Abies grandis (jodła olbrzymia)
XL
Abies grandis (jodła olbrzymia)
Abies grandis (jodła olbrzymia)
Abies grandis (jodła olbrzymia)
XL
widok od góry
Abies grandis (jodła olbrzymia)
3D
Abies grandis (jodła olbrzymia)
Abies grandis (jodła olbrzymia)
Abies grandis (jodła olbrzymia)
Abies grandis (jodła olbrzymia)
Abies grandis (jodła olbrzymia)
Abies grandis (jodła olbrzymia)
Abies grandis (jodła olbrzymia)
Abies grandis (jodła olbrzymia)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Abies (jodła)kl 2702
Abies grandis (jodła olbrzymia)
XL
widok od spodu
Korona regularna, stożkowata, luźno ugałęziona z cienkimi konarami w okółkach.

space

Igły z wciętym wierzchołkiem; płasko, grzebieniasto dwustronnie ułożone na pędzie, o wyraźnie zróżnicowanej długości 2-6 cm — dolne najdłuższe, wyższe najkrótsze. Górna strona ciemnozielona, błyszcząca, z rowkiem i bez aparatów szparkowych, spodem igły jaśniejsze z wąskimi jaśniejszymi paskami.

Marcin Łuczak: Największy okaz jodły olbrzymiej w Polsce, w Arboretum w Glinnej, miał 2008 r. miała 442 cm obwodu w pierśnicy i wysokość 42 m - wg Kubus M. 2008. A Collection of the Dendrological Garden in Glinna (Northwest Poland), dostęp: www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/article/view/63 Obecnie - w 2021 r. - ma ok. 138 lat (w 1938 r. jej wiek oceniono na ok. 55 lat, miała wówczas obwód 270 cm i wysokość 35 m - Tumiłowicz J. 2009. Ogród Dendrologiczny w Glinnej – w 40-lecie jego odnowienia. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Vol. 57, s. 75-83). Obecnie (2022 r.) okaz jodły olbrzymiej w Glinnej już nie istnieje. Drzewo cierpiało od uszkodzeń mrozowych i chorób i "ze względów bezpieczeństwa" zostało usunięte. Informacja ze strony internetowej arboretum: "Zamierającą jodłę olbrzymią, stanowiącą poważne zagrożenie dla Państwa bezpieczeństwa pozbawiliśmy korony w 2021. Pozostałości pnia zlokalizowane są tuż przy miejscu postoju pojazdów". [https://gryfino.szczecin.lasy.gov.pl/qr-przewodnik-po-kolekcji-ogrodu-dendrologicznego-w-glinnej]

wymagania i uprawa

Abies grandis (jodła olbrzymia)
Rzadko uprawiane drzewo parkowe, w kolekcjach dendrologicznych i uprawach leśnych (charakteryzuje się bardzo szybkim wzrostem). Gatunek z zachodu Ameryki Północnej, w zależności od miejsca pochodzenia drzewa mogą być wystarczająco mrozoodporne dla uprawy przynajmniej w zachodniej Polsce i na Pomorzu.

🌱 🌸
opcje Bazaru

wybrane okazy · selected collections

#5
mlc.160815-2
leg. Marcin Łuczak
/woj. zachodniopomorskie, pow. Gryfino, Ogród Dendrologiczny w Glinnej/
/Największy okaz jodły olbrzymi.../
#8
22 05 18 - 191
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny w Lublinie/
#4
22 07 18 - 4
leg. Marek Snowarski
/Arboretum w Zielonce/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.22 [38]
  • Seneta W., 1987 — Drzewa i krzewy iglaste. p.100+81i [94]
  • Seneta W., Dolatowsk J., 2000 — Dendrologia. p.38 [12]
  • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.316 [71.1]
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.139 [40]
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.48 [15]
  • Sokolov S.Ja., 1949 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.1 p.61+85 [119.1]
  • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.29 [11]
  • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.38 [150.1]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji