takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hieracium arvicola Nägeli et A. Peter (piloselloides > caespitosum)

jastrzębiec ścierniskowy
na stronie — występowanie