atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Malva crispa L.

ślaz kędzierzawy
Malva verticillata L. var. crispa
Malva Malva Malva MalvaMalvaślaz okółkowy (Malva verticillata)ślaz (Bismalva) (Bismalva)
Malva crispa (ślaz kędzierzawy)
08.2011, OB Kopenhaga; copyright © by Paweł Kalinowski
Malva crispa (ślaz kędzierzawy)
Malva crispa (ślaz kędzierzawy)
Malva crispa (ślaz kędzierzawy)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek jednoroczny, prawdopodobnie pochodzący z Chin. Dawniej uprawiany jako leczniczy, zdziczały i zadomowiony. Spotykany głównie na siedliskach ruderalnych, np. przypłociach, poboczach dróg, wiejskich placach składowych itp.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych