antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Malva crispa L.

ślaz kędzierzawy
Malva verticillata L. var. crispa
na stronie — występowanie