takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Symphytum ×upplandicum Nyman

Symphytum asperum × officinale