Drzewa jednopienne z krótko- i długopędami lub tylko z długopędami.

Liście iglaste, ustawione skrętolegle, pojedyncze lub w wiązkach pod 2-5 i więcej na krótkopędach.

Szyszki zdrewniałe, zwykle nie rozpadają się po dojrzeniu.

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Pinopsida (szpilkowe)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) bez krótkopędów (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
  
    
(p) igły z ogonkiem przylegającym do pędu (↓nie)
Tsuga canadensis (choina kanadyjska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Pąki 1-2 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
  Ogółem rodzaj liczy około dziesięciu gatunków w Euroazji i Ameryce Północnej. W Polsce nieczęsto uprawiane są dwa, wyjątkowo w kolekcjach inne.
    
    
(p) igły bez ogonka lub z odstającym od pędu (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· Pąki mają 3 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
    
      
(p) łuski podpierające trójdzielne (↓nie)
Pseudotsuga menziesii
Pseudotsuga menziesii (daglezja zielona)
Pseudotsuga menziesii
długie ostre pąki, igly lekko zaostrzone, na dolnej stronie igieł dwa białe wąskie paski
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· Ziarna pyłku bez komory powietrznej.
Pseudotsuga menziesii (daglezja zielona)
jedlica · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Gatunek północnoamerykański, w naszych lasach znajdują się dość liczne uprawy. Także uprawiane parkowe drzewo ozdobne, o podobnych walorach jak świerk. Szybko rośni i osiąga duże rozmiary.
      
      
(p) łuski podpierające krótkie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Ziarna pyłku z komorą powietrzną.
      
        
(p) igły na trzonkach (↓nie)
Picea abies (świerk pospolity)
Picea abies (świerk pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Dojrzałe szyszki nie rozpadają się.
        
        
(p) igły bezpośrednio na gałązkach (↑nie)
Abies alba
Abies alba
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
· Dojrzałe szyszki rozpadają się.
  W Polsce występuje tylko jeden rodzimy gatunek — jodła pospolita (Abies alba), ponadto w uprawie znajduje się kilka dalszych gatunków spośród ogółem ok. 50 należących do tego rodzaju.
        
  
(p) z krótkopędami (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
  
    
(p) igły miękkie, jednoroczne (↓nie)
Larix decidua
Larix decidua (modrzew europejski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
· Ziarna pyłku bez komory powietrznej.
    
    
(p) igły dość sztywne i trwałe (↑nie)
Pinus sylvestris
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· Ziarna pyłku z komorą powietrzną.
  W Polsce spotyka się trzy gatunki rodzimych sosen: sosnę zwyczajną (Pinus sylvestris) (bardzo pospolita, tworzy bory sosnowe - sośniny), kosodrzewinę (Pinus mugo) (w wyższych położeniach górskich w Sudetach, Tatrach i na Babiej Górze) i limbą (Pinus cembra) (dziko tylko w Wysokich Tatrach). Wyróżnia się jeszcze sosnę drzewokosą (Pinus ×rhaetica) o cechach pośrednich pomiędzy sosną zwyczajną (Pinus sylvestris) a kosodrzewiną (Pinus mugo).
    
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu