atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Carlina intermedia Schur [🔉 kar·li·na *]

dziewięćsił pośredni
Carlina vulgaris L. ssp. intermedia (Schur) Hayek
Carlina Carlina Carlina CarlinaCarlinadziewięćsił popłocholistny (Carlina onopordifolia)dziewięćsił długolistny (Carlina longifolia)