takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony

Galium suecicum (Sterner) Ehrend

przytulia szwedzka
Galium suecicum (przytulia szwedzka)
03.05.2012, okolice Słubic; copyright © by Jerzy Kruk XL
Galium suecicum (przytulia szwedzka)
XL
Galium suecicum (przytulia szwedzka)
XL
Galium suecicum (przytulia szwedzka)
XL

występowanie

Galium suecicum (przytulia szwedzka)
XL
wystepowanie
o mapie występowania
Nowy gatunek dla flory Polski. Kruk et al. (2014) Ann. Bot. Fennici 51: 273-278.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤50.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120503.1.jkr - Galium suecicum (przytulia szwedzka); okolice Słubic
120503-1
leg. Jerzy Kruk
/okolice Słubic/ #7, 2.3D