atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony

Galium suecicum (Sterner) Ehrend

przytulia szwedzka
Galium suecicum (przytulia szwedzka)
03.05.2012, okolice Słubic; copyright © by Jerzy Kruk XL
Galium suecicum (przytulia szwedzka)
XL
Galium suecicum (przytulia szwedzka)
XL
Galium suecicum (przytulia szwedzka)
XL
Galium suecicum (przytulia szwedzka)
3D
Galium suecicum (przytulia szwedzka)
3D

występowanie

Galium suecicum (przytulia szwedzka)
XL
wystepowanie
o mapie występowania
Nowy gatunek dla flory Polski. Kruk et al. (2014) Ann. Bot. Fennici 51: 273 – 278. Prawdopodobnie jest to wschodni kres zasięgu gatunku.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤50.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120503.1.jkr - Galium suecicum (przytulia szwedzka); okolice Słubic
120503-1
leg. Jerzy Kruk
/okolice Słubic/ #7, 2.3D