atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Helianthus ×laetiflorus Pers.

słonecznik jaskrawy
Helianthus rigidus Rydb. non (Cass.) Desf. · Helianthus rigidus × tuberosus · Helianthus scaberrimus Britt. et A. Brown non Elliott
Helianthus rigidus
Helianthus pauciflorus
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
×
wystepowanie
Helianthus tuberosus · słonecznik bulwiasty
topinambur
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]
Helianthus ×laetiflorus (słonecznik jaskrawy)
27.09.2011, Korczew, woj. mazowieckie; copyright © by Paweł Kalinowski
Helianthus ×laetiflorus (słonecznik jaskrawy)
Helianthus ×laetiflorus (słonecznik jaskrawy)
Helianthus ×laetiflorus (słonecznik jaskrawy)

uwagi

Figurująca w kluczach cecha tego gatunku — zabarwiony na czerwono rąbek kwiatów rurkowatych, jest bardzo niestała i występuje tylko u jednego, dawniej często uprawianego klonu. Pojawiające się spontanicznie mieszańce (na obszarach, gdzie uprawiane są oba gatunki rodzicielskie [słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus) i Helianthus rigidus] — niekoniecznie razem), reprezentują całą gamę form przejściowych; zawsze jednak zajmują pozycję pośrednią w zakresie kształtu i barwy łusek pokrywy, barwy kwiatów rurkowatych, kształtu liści, formy ogonka liściowego, habitusu i okresu kwitnienia, który zawsze przypada znacząco wcześniej niż u słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus), a nieco później niż u Helianthus rigidus. [J. Kruk]

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Bylina.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: antropogeniczne [czas przybycia na teren Polski: 1969r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wymagania i uprawa

🌸
wysokość: do 2 m
kwitnienie: od sierpnia do października