atlas-roslin.pl

Helianthus ×laetiflorus Pers. [🔉 he·li·an·tus *]

słonecznik jaskrawy
Helianthus rigidus Rydb. non (Cass.) Desf. [🔉 he·li·an·tus ri·gi·dus] · Helianthus scaberrimus Britt. et A. Brown non Elliott [🔉 he·li·an·tus *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Helianthus ×laetiflorus (słonecznik jaskrawy)
Helianthus ×laetiflorus (słonecznik jaskrawy)
Helianthus ×laetiflorus (słonecznik jaskrawy)
Helianthus ×laetiflorus (słonecznik jaskrawy)

uwagi

Figurująca w kluczach cecha tego gatunku — zabarwiony na czerwono rąbek kwiatów rurkowatych, jest bardzo niestała i występuje tylko u jednego, dawniej często uprawianego klonu. Pojawiające się spontanicznie mieszańce (na obszarach, gdzie uprawiane są oba gatunki rodzicielskie [słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus) i Helianthus rigidus] — niekoniecznie razem), reprezentują całą gamę form przejściowych; zawsze jednak zajmują pozycję pośrednią w zakresie kształtu i barwy łusek pokrywy, barwy kwiatów rurkowatych, kształtu liści, formy ogonka liściowego, habitusu i okresu kwitnienia, który zawsze przypada znacząco wcześniej niż u słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus), a nieco później niż u Helianthus rigidus. [J. Kruk]

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Helianthus ×laetiflorus (słonecznik jaskrawy)
Bylina.
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik (2012) [234]/:
• zadomowiony
• kenofit
• Pochodzenie: antropogeniczne
• Czas przybycia na teren Polski: 1969r.
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wymagania i uprawa

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Helianthus ×laetiflorus Pers. [🔉 he·li·an·tus *]Helianthus rigidus Rydb. non (Cass.) Desf. [🔉 he·li·an·tus ri·gi·dus] · Helianthus scaberrimus Britt. et A. Brown non Elliott [🔉 he·li·an·tus *](pl) słonecznik jaskrawy
rigidus, -a, -um (lat., adj.) — gruby, mocny, tęgi ("tęgi z niego chłop" = gruby i silny); (o elastyczności) mocny i twardy, mało sprężysty, z trudem daje się naginać, przy dużym nacisku daje się złamać; np. konary dębów (Quercus)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji