atlas-roslin.pl

Polygala oxyptera Rchb. [🔉 po·ly·ga·la *]

krzyżownica ostroskrzydełkowa
Polygala multicaulis Tausch [🔉 po·ly·ga·la *] · Polygala vulgaris L. ssp. oxyptera (Rchb.) Dethard. [🔉 * wul·ga·ris]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
cechy diagnostyczne w kluczu:Polygala (krzyżownica)kl 4870

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Polygala oxyptera (krzyżownica ostroskrzydełkowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Polygala oxyptera (krzyżownica ostroskrzydełkowa)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 [71.5]
  • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. [16.8]
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
  • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
  • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae [150.2]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji