atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Polygala oxyptera Rchb. [🔉 po·li·ga·la *]

krzyżownica ostroskrzydełkowa
Polygala multicaulis Tausch · Polygala vulgaris L. ssp. oxyptera (Rchb.) Dethard.
Polygala Polygala Polygala PolygalaPolygalakrzyżownica gorzka górska (Polygala amara ssp. brachyptera)krzyżownica zwyczajna (Polygala vulgaris)