atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona częściowa (2.275)
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Pyrola media Sw. [🔉 pi·ro·la *]

gruszyczka średnia
Pirola media nom. inv.
Pyrola Pyrola Pyrola PyrolaPyrolagruszyczka zielonawa (Pyrola chlorantha)gruszyczka mniejsza (Pyrola minor)
Pyrola media (gruszyczka średnia)
06.1999, Bartków, gm. Korczew, woj. mazowieckie; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Pyrola media (gruszyczka średnia)
Pyrola media (gruszyczka średnia)
Pyrola media (gruszyczka średnia)
Pyrola media (gruszyczka średnia)
cechy diagnostyczne w kluczu:Pyrola (gruszyczka)kl 1820

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.275 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Pyrola media (gruszyczka średnia)
Rzadka, głównie na zachodzie i północy Polski. Bory i dąbrowy.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20170821.1.arys - Pyrola media (gruszyczka średnia); P. Piska, Nadl. Strzałowo, Leś. Uklanka, 0,3 km na Sw od miejscowości Kosowiec w gm Piecki
170821-1
leg. Andrzej Ryś
/P. Piska, Nadl. Strzałowo, Leś. Uklanka, 0,3 km na Sw od miejscowości Kosowiec w gm Piecki/ #4