atlas-roslin.pl

rok 2016

30 grudnia 2016

Dodanie lub uzupełnienie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: pełnik (Trollius), czarnuszka (Nigella), miłek (Adonis), zawilec (Anemone), sasanka (Pulsatilla).

26 grudnia 2016

Dodanie lub uzupełnienie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: powojnik (Clematis), ostróżeczka (Consolida), ostróżka (Delphinium), jaskrowate (Ranunculaceae).

20 grudnia 2016

Dodanie lub uzupełnienie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: karmnik (Sagina), gwiazdnica (Stellaria), goździkowate z wolnymi działkami kielicha (Alsinoideae). Tym samym rodzina goździkowate (Caryophyllaceae) jest kompletnie opracowana.

19 grudzień 2016

Dodanie lub uzupełnienie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: piaskowiec (Arenaria), mokrzyca (Minuartia) i czerwiec (Scleranthus).

Dziękuję za uwagi i poprawki zgłoszone przez Jerzego Kruka i Piotra Kobierskiego.

2 grudnia 2016

Dodanie lub uzupełnienie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: rogownica (Cerastium).

Dodano, dawno postulowany przez koleżanki i kolegów przysyłających zdjęcia dla atlasu, wykaz stron taksonów bez fotografii. Obejmuje one głównie gatunki z rodzajów i rodzin w ostatnich latach kompletnie opracowanych z kluczami (a więc nie wszystkie bez ilustracji w atlasie).

W kluczach tradycyjnych, dla większej wygody (łatwiej trafić z kliknięciem], strzałki skoku do alternatywy zostały obramowane klikalnymi nawiasami kwadratowymi.

27 września 2016

Nowy takson z fotografiami Jerzego Kruka: skrzyp Moora (Equisetum ×moorei).

Nowy takson z fotografiami Sławomira Wróbla: goryczuszka lodnikowa (Gentianella tenella) (dziękuję Jerzemu Krukowi za przesłanie fotografii).

Nowy takson z fotografiami Agaty Stadnickiej-Futomy: astrowiec orzęsiony (Brachyactis ciliata) (dziękuję Jerzemu Krukowi za przesłanie fotografii).

Nowy takson z fotografiami Artura Pliszko: Verbascum ×semialbum.

Uzupełnienie fotografii Piotra Kobierskiego: mięta polej (Mentha pulegium).

Przywrócony został poprzedni układ ograniczeń publicznie dostępnej wersji atlasu. Eksperyment z pokazywaniem wszystkim fotografii w wersji niezalogowanej (od lutego tego roku) wykazał, że ma to istotny ujemny wpływ na ilość zakładanych pełnych, płatnych, dostępów do atlasu. W trosce o finansowe bezpieczeństwo projektu musiałem więc przywrócić poprzedni system pokazywania pełnej treści atlasu.

23 czerwca 2016

Po dłuższej przerwie spowodowanej sprawami różnymi od atlasu a nie cierpiącymi zwłoki (prawdopodobnie do późnej jesieni uaktualnienia będą sporadyczne).

Dziękuję Piotrowi Kwiatkowskiemu za zwrócenie uwagi na opuszczenia w części syntaksonowej atlasu. Dodano gatunki wyróżniające dla All: Koelerion glaucae oraz charakterystyczne dla Cl. Trifolio-Geranietea sanguinei, O: Origanetalia. Dla większej czytelności, na stronach gatunków, w akapicie Występowanie, w odsyłaczach do stosownych syntaksonów dodałem dopiski/komentarze takie jakie są przy taksonie na stronie syntaksonu np. że ma charakter regionalny lub status dotyczy podgatunku albo formy.
Gdybym jeszcze coś przeoczył to proszę pisać - uzupełnię.

Nowe taksony z fotografiami Jerzego Kruka: wiesiołek Rennera (Oenothera canovirens), wiesiołek mylący (Oenothera ×fallax), wiesiołek flemingski (Oenothera flaemingina), wiesiołek drobnokwiatowy (Oenothera parviflora), wiesiołek późnokwitnący (Oenothera pycnocarpa), wiesiołek śląski (Oenothera subterminalis)
i uzupełnienie fotografii: wierzba uszata (Salix aurita).

Nowy takson z fotografiami Piotra Kobierskiego: Carex ×prolixa
i uzupełnienie fotografii: Carex ×elytroides, Carex ×involuta, rogownica skupiona (Cerastium glomeratum), nawrot polny (Lithospermum arvense).

Uzupełnienie fotografii Adama Dobrzańskiego: czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum).

26 kwietnia 2016

Dodanie klucza i uzupełnienie opisów gatunków dla rodzaju lepnica (Silene).

4 kwietnia 2016

Dodanie lub uzupełnienie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: goździkowate z działkami kielicha zrośniętymi (Silenoideae), goździk (Dianthus).

Jako ułatwienie dla użytkowników facebook dodałem komunikaty atlas-roslin.pl na fb. Zamysł jest taki, że będę tam dodatkowo zamieszczał informacje o aktualizacjach atlasu (a może i coś więcej?) — może to być wygodne dla użytkowników tej platformy komunikacji.

15 marca 2016

Dodanie lub uzupełnienie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: łoboda (Atriplex), szarłatowate (Amaranthaceae), szarłat (Amaranthus), nocnicowate (Nyctaginaceae), portulakowate (Portulacaceae).

10 marca 2016

28 lutego 2016

Dodanie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: leniec (Thesium), jemioła pospolita (Viscum album), kokornakowate (Aristolochiaceae), rdestowate (Polygonaceae), gryka (Fagopyrum), rabarbar (Rheum), rdestówka (Fallopia), rdestowiec (Reynoutria).

Duże podziękowania dla mojego ojca za olbrzymie prace porządkowe w atlasie i przygotowania które przyśpieszą dodawanie kluczy do atlasu.

Nowe gatunku egzotów uprawnych z fotografiami Wojciecha Maksymiliana Szymańskiego: rzodkiew czubata (Raphanus sativus var. caudatus), cyklantera stopowa (Cyclanthera pedata), cyklantera omszona (Cyclanthera brachybotrys), cyklantera strzelająca (Cyclanthera brachystachya), gurdlina ogórkowata (Trichosanthes cucumerina), gurdlina japońska (Trichosanthes kirilowii), Trichosanthes pilosa.

23 lutego 2016

Nowe taksony z fotografiami Jerzego Kruka: modrzew europejski polski (Larix decidua ssp. polonica), modrzew syberyjski (Larix sibirica).

Dodanie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: wiąz (Ulmus), morwowate (Moraceae), konopiowate (Cannabaceae), parietaria (Parietaria).

17 lutego 2016

Dodanie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: leszczynowate (Coryloideae), bukowate (Fagaceae), dąb (Quercus).

11 lutego 2016

Dodanie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: brzozowate (Betulaceae), brzoza (Betula), orzesznik (Carya) (dodanie opisów).

Trwa przegląd wszystkich stron atlasu pod kątem redakcji strony - usuwane są puste akapity, poprawiana ich kolejność itp. działania porządkujące. Dziękuję mojemu Ojcu za większą część pracy jaka przy tym jest włożona.

Przy okazji usunąłem z atlasu strony i oznaczenia tzw. "konkursu wartości ogrodowej". Pomysł z 2012r. był dobry ale, realistycznie patrząc, nie ma zasobów (czas, czas) na jego systematyczną kontynuację.

Przywrócona została informacja 'analiza dostępności nasion i sadzonek' roślin ozdobnych. Po nowym roku zniknęła ona z przyczyn technicznych. Z tekstu analizy usunąłem informację o konkretnych szkółkach i firmach nasiennych z uwagi na brak czasu na aktualizację tych danych.

Nowe taksony z fotografiami Jerzego Kruka: Draba stellata, Pinus longaeva, cedr cypryjski (Cedrus brevifolia)
i uzupełnienie fotografii: mamutowiec olbrzymi (Sequoiadendron giganteum), podejźrzon księżycowy (Botrychium lunaria).

Nowe gatunki z fotografiami Wojciecha Maksymiliana Szymańskiego: dynia figolistna (Cucurbita ficifolia), Cucurbita foetidissima
oraz uzupełnienie fotografii: oliwnik baldaszkowaty (Elaeagnus umbellata), kozibród porolistny (Tragopogon porrifolius).

5 lutego 2016

Dodanie kluczy do taksonów: orzechowate (Juglandaceae), orzech (Juglans) (+uzupełnienie opisów gatunków), orzesznik (Carya).

Serdecznie dziękuję mojemu Ojcu za pomoc w uzupełnieniu referencji literaturowych.

Przywróciłem pełną widoczność fotografii w zwykłej wersji atlasu (bez logowania). Jeśli nie wpłynie to istotnie negatywnie na sprzedaż dostępu do pełnej wersji atlasu, co mogłoby zagrozić projektowi, to już tak zostanie.

4 lutego 2016

Przeglądnięcie stron atlasu dotyczących nagozalążkowych. Uzupełnienie o klucz do rodzaju modrzew (Larix) (+opisy gatunków). Obecnie ta część atlasu (cyprysowce (Cupressales), szpilkowe (Pinopsida)) posiada kompletny klucz i opisy diagnostyczne dla gatunków krajowych i częściej uprawianych.

31 stycznia 2016

Kolejne uzupełnienia atlasu: paprocie (Polypodiopsida) (opisy gatunków) i klucze oraz uzupełnienia opisów gatunków linkowanych z tych kluczy: azolla (Azolla), nasięźrzałowate (Ophioglossaceae), podejźrzon (Botrychium), nerecznicowate (Dryopteridaceae), paprotnik (Polystichum), nerecznica (Dryopteris), cienistka (Gymnocarpium), zanokcicowate (Aspleniaceae), zanokcica (Asplenium), rozrzutkowate (Athyriaceae), wietlica (Athyrium), paprotnica (Cystopteris), zachylnikowate (Thelypteridaceae).

W ten sposób wszystkie gatunki paproci wchodzące do flory Polski mają klucze i opisy diagnostyczne.

Dziękuję Jerzemu Krukowi za kilka korekt.

20 stycznia 2016

Klucze: skrzyp (Equisetum) (+opisy gatunków), paprocie (Polypodiopsida).

13 stycznia 2016

Dodany tradycyjny klucz wyboru na stronie klucz oraz dodany brakujący klucz drugiego poziomu wyboru — dwuliścienne właściwe (Eudicotyledoneae). W sumie łączą one w jeden system wszystkie klucze na poziomie rodziny, rodzaju aż do gatunku. W kolejnych krokach będą uzupełniane brakujące klucze wyboru niższego rzędu lub tabele porównawcze oraz diagnostyczne opisy gatunków.

Nowe taksony z fotografiami Jerzego Kruka: wiechlinostrzewa fioletowa (Bellardiochloa violacea), wiechlina wąskolistna (Poa angustifolia), jaskier leżący (Ranunculus reptans), wywłócznik skrętoległy (Myriophyllum alterniflorum), rdest wielokłosowy (Polygonum polystachyum)
i uzupełnienie fotografii: kosmatka gajowa (Luzula luzuloides), jastrzębiec ramienisty (Hieracium bracchiatum), kosmatka licznokwiatowa (Luzula multiflora), lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna), Galium ×pomeranicum, kosmatka licznokwiatowa (Luzula multiflora), jaskier iliryjski (Ranunculus illyricus), róża rdzawa (Rosa rubiginosa), pałka wysmukła (Typha laxmannii).

Serdecznie dziękuję Jerzemu Krukowi za korekty.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji