(zespół) Ass.Potentillo-Artemisietum absinthii Faliński 1965

zespół pięciornika i bylicy piołun
Potentillo-Artemisietum absinthii
03.08.2004 copyright © by Piotr Sikorski
Potentillo-Artemisietum absinthii
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Potentillo-Artemisietum absinthii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Potentillo-Artemisietum absinthii

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Potentillo-Artemisietum absinthii

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Potentillo-Artemisietum absinthii

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podzwiązku (Ch SubAll.) SubAll.Onopordenion acanthii

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Artemisienea vulgaris ⇒ słabe, przenoszące