atlas-roslin.pl

Gladiolus paluster Gaudin [🔉 gla·di·o·lus *]

mieczyk błotny
Gladiolus palustris Gaudin [🔉 gla·di·o·lus *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gladiolus paluster (mieczyk błotny)
Gladiolus paluster (mieczyk błotny)
Gladiolus paluster
Gladiolus paluster (mieczyk błotny)
torebki nasienne
Gladiolus paluster (mieczyk błotny)
przekroje torebki nasiennej
Gladiolus paluster (mieczyk błotny)
bulwocebule, z lewej mieczyk błotny (Gladiolus paluster), z prawej mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus)
Gladiolus paluster (mieczyk błotny)
bulwocebule, z lewej mieczyk błotny (Gladiolus paluster), z prawej mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus)

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.233 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie - Gladiolus paluster (mieczyk błotny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Gladiolus paluster (mieczyk błotny)
Rzadki. Wilgotne łąki.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Status "Natura 2000": takson o znaczeniu wspólnotowym, wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (kod: 4096, lp.300[407])
Status czerwonej księgi 2014r.[169.14]: CR – krytycznie zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Globalnie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników

D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤50.

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji