atlas-roslin.pl

Gladiolus paluster Gaudin [🔉 gla·di·o·lus *]

mieczyk błotny
Gladiolus palustris Gaudin
Gladiolus Gladiolus Gladiolus GladiolusGladiolusmieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus)mieczyk drobnokwiatowy (Gladiolus felicis)
Gladiolus paluster (mieczyk błotny)
copyright © by Ryszard Kamiński
Gladiolus paluster (mieczyk błotny)
Gladiolus paluster
Gladiolus paluster (mieczyk błotny)
torebki nasienne
Gladiolus paluster (mieczyk błotny)
przekroje torebki nasiennej
cechy diagnostyczne w kluczu:Gladiolus (mieczyk)kl 8066

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.233 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Gladiolus paluster (mieczyk błotny)
Rzadki. Wilgotne łąki.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Globalnie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników

D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤50.