takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Salix ×rubens Schrank

wierzba wyniosła
Salix alba × fragilis · Salix ×russelliana Sm.
na stronie — uwagi

uwagi

Bardzo częsty mieszaniec o cechach pośrednich pomiędzy gatunkami rodzicielskimi. W szczególności liście spodem mniej lub bardziej owłosione, łysiejące.