atlas-roslin.pl

rok 2005

17.12.2005

Nowe taksony z fotografiami Błażeja Gierczyka: wierzba amerykanka (Salix eriocephala), fiołek wonny forma białokwiatowa (Viola odorata f. albiflora), jaskier różnolistny (Ranunculus auricomus), złoć mała (Gagea minima), złoć pochwolistna (Gagea spathacea), szafirek groniasty (Muscari neglectum)

i uzupełnienia fotografii: miodunka wąskolistna (Pulmonaria angustifolia), zdrojówka rutewkowata (Isopyrum thalictroides), cebulica syberyjska (Scilla siberica), ciemiernik zielony (Helleborus viridis), fiołek wonny (Viola odorata).

Dodane kolejne kilkanaście mapek występowania i przejrzana nomenklatura na zgodność z czeklistą Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24] dla kolejnych kilkudziesięciu gatunków.

13.12.2005

Nowe taksony z fotografiami Macieja Romańskiego: czartawa drobna (Circaea alpina), przegorzan kulisty (Echinops sphaerocephalus), rzęśl wiosenna (Callitriche verna), leniec bezpodkwiatkowy (Thesium ebracteatum), turzyca rzadkokłosa (Carex remota), gruszyczka okrągłolistna (Pyrola rotundifolia), turzyca nibyciborowata (Carex pseudocyperus), mietlica rozłogowa (Agrostis stolonifera), ożędka groniasta (Neslia paniculata), szafirek miękkolistny (Muscari comosum), turzyca nitkowata (Carex lasiocarpa), zachylnik błotny (Thelypteris palustris)

i uzupełnienia fotografii: babka średnia (Plantago media), mięta nadwodna (Mentha aquatica), kukułka krwista (Dactylorhiza incarnata), przytulia wonna (Galium odoratum), poziomka pospolita (Fragaria vesca), stoplamek krwisty żółtawy (Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca), turzyca dzióbkowata (Carex rostrata), dzięgiel litwor nadbrzeżny (Angelica archangelica ssp. litoralis), turzyca bagienna (Carex limosa), nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum), groszek wiosenny (Lathyrus vernus), grążel żółty (Nuphar lutea), tobołki alpejskie (Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens), wyblin jednolistny (Malaxis monophyllos), marek szerokolistny (Sium latifolium), bagno zwyczajne (Ledum palustre), Dactylorhiza incarnata x ochroleuca, mikołajek płaskolistny (Eryngium planum), turzyca pospolita (Carex nigra), listera jajowata (Listera ovata), wyka płotowa (Vicia sepium), tomka wonna (Anthoxanthum odoratum), kąkol polny (Agrostemma githago), Dactylorhiza majalis, mak piaskowy (Papaver argemone), czermień błotna (Calla palustris), bażyna czarna (Empetrum nigrum), siedmiopalecznik błotny (Comarum palustre), kruszczyk rdzawoczerwony (Epipactis atrorubens), wiciokrzew pospolity (Lonicera xylosteum), chaber bławatek (Centaurea cyanus), pszeniec zwyczajny (Melampyrum pratense), kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii), bagnica torfowa (Scheuchzeria palustris), kopytnik pospolity (Asarum europaeum), borówka bagienna (Vaccinium uliginosum), bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), przegorzan węgierski (Echinops exaltatus), bylica pospolita (Artemisia vulgaris), głowienka pospolita (Prunella vulgaris), przygiełka biała (Rhynchospora alba), jasieniec piaskowy (Jasione montana), kupkówka pospolita (Dactylis glomerata), tajęża jednostronna (Goodyera repens), kosmatka owłosiona (Luzula pilosa), aldrowanda pęcherzykowata (Aldrovanda vesiculosa), wietlica samicza (Athyrium filix-femina), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), rdestnica przeszyta (Potamogeton perfoliatus), wywłócznik kłosowy (Myriophyllum spicatum), bodziszek czerwony (Geranium sanguineum), borówka brusznica (Vaccinium vitis-idaea), groszek błotny (Lathyrus palustris), tłustosz pospolity typowy (Pinguicula vulgaris ssp. vulgaris), turzyca Buxbauma (Carex buxbaumii), pięciornik biały (Potentilla alba), posłonek rozesłany typowy (Helianthemum nummularium ssp. nummularium), osoka aloesowata (Stratiotes aloides), obuwik pospolity (Cypripedium calceolus), turzyca gwiazdkowata (Carex echinata), kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine), modrzewnica pospolita (Andromeda polifolia), nerecznica samcza (Dryopteris filix-mas), korzeniówka pospolita (Monotropa hypopitys), przetacznik leśny (Veronica officinalis), nawrot polny (Lithospermum arvense), borówka czarna (Vaccinium myrtillus), trzcina pospolita (Phragmites australis), kosatka kielichowa (Tofieldia calyculata), lipiennik Loesela (Liparis loeselii), wroniec widlasty (Huperzia selago), mak wątpliwy (Papaver dubium), babka lancetowata (Plantago lanceolata), barwinek pospolity (Vinca minor), pływacz zwyczajny (Utricularia vulgaris), szałwia okręgowa (Salvia verticillata), rzęśl jesienna (Callitriche autumnalis), miodokwiat krzyżowy (Herminium monorchis), kosaciec żółty (Iris pseudacorus), podkolan biały (Platanthera bifolia), konwalia majowa (Convallaria majalis), skrzyp zimowy (Equisetum hyemale), pierwiosnek lekarski (Primula veris), czworolist pospolity (Paris quadrifolia), pierwiosnek wyniosły (Primula elatior), lucerna sierpowata (Medicago falcata), pływacz średni (Utricularia intermedia), starzec jakubek (Senecio jacobaea), groszek wschodniokarpacki (Lathyrus laevigatus), gnidosz błotny (Pedicularis palustris), rozchodnik ostry (Sedum acre), oman wierzbolistny (Inula salicina), widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum), ostrzeń pospolity (Cynoglossum officinale), lepiężnik różowy (Petasites hybridus), turzyca błotna (Carex acutiformis), żabieniec babka wodna (Alisma plantago-aquatica), ostróżeczka polna (Consolida regalis), bylica piołun (Artemisia absinthium), rosiczka długolistna (Drosera anglica), sasanka otwarta (Pulsatilla patens).

03.12.2005

Dodanie strony głównej wprowadzającej do oznaczania gatunków - Jaka to roślina?.
Nowe strony wspomagające oznaczanie. Zestawy pospolitych lub charakterystycznych gatunków w różnych siedliskach: rośliny lasów iglastych, rośliny lasów liściastych, rośliny synantropijne (towarzyszące człowiekowi), rośliny torfowisk, rośliny wydm.

Przeredagowanie strony O projekcie atlasu i stron związanych, w szególności linki do statystyki autorów zdjęć i zasad umieszczania zdjęć w atlasie znajdują się teraz na tej stronie.

Stosowne, do dwóch powyższych akapitów, zmiany na stronie głównej atlasu.

Nowe taksony z fotografiami Antoniego Mielnikowa: aster alpejski (Aster alpinus), nawrot polny (Lithospermum arvense), lulecznica kraińska (Scopolia carniolica), pszonak pieniński (Erysimum pieninicum), okrzyn szerokolistny (Laserpitium latifolium), aronia czarna (Aronia melanocarpa), tawuła średnia (Spiraea media)

i uzupełnienia fotografii: karagana syberyjska (Caragana arborescens), miodownik melisowaty (Melittis melissophyllum), storczyk purpurowy (Orchis purpurea), żyto zwyczajne (Secale cereale), zawilec wielkokwiatowy (Anemonoides sylvestris), lepiężnik wyłysiały (Petasites kablikianus), storczyk kukawka (Orchis militaris), borówka wysoka (Vaccinium corymbosum), lepiężnik biały (Petasites albus), porzeczka agrest (Ribes uva-crispa), bluszczyk kosmaty (Glechoma hirsuta),

Nowe taksony z fotografiami Antoniego Mielnikowa: szczaw nadmorski (Rumex maritimus), gnidosz Hacqueta (Pedicularis hacquetii), leniec pospolity (Thesium linophyllon), werbena pospolita (Verbena officinalis), skalnica tatrzańska (Saxifraga wahlenbergii), dzięgiel litwor typowy (Angelica archangelica ssp. archangelica), gnidosz dwubarwny (Pedicularis oederi), łoboda oszczepowata typowa (Atriplex prostrata ssp. prostrata), wrotycz baldachogroniasty typowy (Tanacetum corymbosum ssp. corymbosum), przetacznik krzewinkowy (Veronica fruticans), przewiercień sierpowaty (Bupleurum falcatum), komosa sina (Chenopodium glaucum), mokrzyca rozchodnikowata (Minuartia sedoides), mak tatrzański (Papaver tatricum), pleszczotka górska (Biscutella laevigata), skalnica darniowa (Saxifraga moschata), barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi), traganek wytrzymały (Astragalus frigidus), sit chudy (Juncus tenuis), wierzbownica drobnolistna (Epilobium anagallidifolium), kozłek bzowy (Valeriana excelsa ssp. sambucifolia), rozrzutka brunatna (Woodsia ilvensis), ostrołódka polna (Oxytropis campestris), pierwiosnek maleńki (Primula minima), *słonecznica wąskolistna (Heliosperma quadridentatum), Pseudotsuga manziesii var. glauca,

jastrun okrągłolistny (Leucanthemum waldsteinii), goździk lodowcowy (Dianthus glacialis), lilijka alpejska (Gagea serotina), złocieniec alpejski tatrzański (Leucanthemopsis alpina ssp. tatrae), fiołek alpejski (Viola alpina), niezapominajka alpejska (Myosotis alpestris), *rzeżuszka alpejska (Hutchinsia alpina), pełnik alpejski (Trollius altissimus), wierzba wykrojona (Salix retusa)

i uzupełnienia fotografii: goździk kartuzek (Dianthus carthusianorum), bartsja alpejska (Bartsia alpina), bluszcz pospolity (Hedera helix), melisa lekarska (Melissa officinalis), dzwonek alpejski (Campanula alpina), naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora), pajęcznica gałęzista (Anthericum ramosum), strzałka wodna (Sagittaria sagittifolia), grzebienica pospolita (Cynosurus cristatus), len karpacki (Linum extraaxillare), goryczka śniegowa (Gentiana nivalis), przetacznik różyczkowaty (Veronica aphylla), ostrożeń lepki (Cirsium erisithales), wrotycz maruna (Tanacetum parthenium), goździk postrzępiony wczesny (Dianthus plumarius ssp. praecox), porzeczka skalna (Ribes petraeum), różeniec górski (Rhodiola rosea), jaskier płomiennik (Ranunculus flammula), lucerna sierpowata (Medicago falcata), aronia czarna (Aronia melanocarpa), tłustosz alpejski (Pinguicula alpina), oman wierzbolistny (Inula salicina), koniczyna brunatna (Trifolium badium), głowienka wielkokwiatowa (Prunella grandiflora), ligustr pospolity (Ligustrum vulgare), pszenica zwyczajna (Triticum aestivum), borówka wysoka (Vaccinium corymbosum), szczawiór alpejski (Oxyria digyna), jaskier alpejski (Ranunculus alpestris), ostróżka tatrzańska (Delphinium oxysepalum), Mentha xpiperata, omieg kozłowiec (Doronicum clusii), czosnek por (Allium porrum), rutewka orlikolistna (Thalictrum aquilegiifolium), powojnik alpejski (Clematis alpina), fiołek żółty sudecki (Viola lutea ssp. sudetica),

08.08.2005

Błażej Gierczyk po rewizji swojego materiału zielnikowego zdecydował się na usunięci fotografii dla dwóch gatunków jeżyn: Rubus serpens (miała znamiona mieszańca)m jeżyna piramidalna (Rubus pyramidalis) (brak gruczołów na osi kwiatostanu - koniecznych wg diagnozy tego gatunku). Zmiana nomenklatoryczna z Rubus thyrosoideus na jeżyna bukietowa (Rubus grabowskii).

14.07.2005

* Uwagi autorstwa Aldony Uziębło na temat oznaczania lepiężnik (Petasites) współwystępujących na południu Polski i na temat płciowości tych roślin.
* Uzupełnienia fotografii autorstwa Aldony Uziębło: lepiężnik wyłysiały (Petasites kablikianus), lepiężnik różowy (Petasites hybridus).

07.06.2005

Nowe taksony z fotografiami Antoniego Mielnikowa: nowe: bukszpan wieczniezielony (Buxus sempervirens), Forsythia xintermedia, lepiężnik wyłysiały (Petasites kablikianus), rzeżusznik piaskowy Borbása (Cardaminopsis arenosa ssp. borbasii), jaskier kaszubski (Ranunculus cassubicus), kozłek całolistny (Valeriana simplicifolia), pieris japoński (Pieris japonica)

i uzupełnienia fotografii: miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba), Betula xoycoviensis, smagliczka skalna (Aurinia saxatilis ssp. saxatilis), zanokcica północna (Asplenium septentrionale), bez czarny (Sambucus nigra), cebulica dwulistna (Scilla bifolia), lepiężnik biały (Petasites albus), pierwiosnek wyniosły (Primula elatior), Erophila verna, kokorycz pełna (Corydalis solida), jałowiec pospolity typowy (Juniperus communis ssp. communis), krokus wiosenny (Crocus vernus), zawilec gajowy (Anemonoides nemorosa), żywiec gruczołowaty (Dentaria glandulosa), orzech włoski (Juglans regia), karagana syberyjska (Caragana arborescens), paprotka zwyczajna (s.l.) (Polypodium vulgare), Carlina acaulis, lubczyk ogrodowy (Levisticum officinale), zanokcica skalna (Asplenium trichomanes), ligustr pospolity (Ligustrum vulgare), lepiężnik różowy (Petasites hybridus), kotewka orzech wodny (Trapa natans), rojownik włochaty łysiejący (Jovibarba hirta ssp. glabrescens), siódmaczek leśny (Trientalis europaea), jaskier ostry (Ranunculus acris).

* Zmiany układu kolorystyki i parametrów druku w kierunku zwiększenia ergonomii i czytelności strony.
* Struktura menu nawigacyjnego (na górze i dole strony) zmieniona na czytelniejszą - w osobnym wierszu jest pokazana pozycja strony w drzewie podziału systematycznego (zarówno taksonów jak i syntaksonów), w osobnych wierszach dla nazw naukowych i polskich. Prezentacja w menu pozycji w strukturze atlasu także dla stron z części ogólnej atlasu o wielopoziomowej strukturze.
* Kilkanaście rodzajów i kilka mniejszych rodzin skonfrontowane z nową czeklistą [2002]. Na stronach przejrzanych gatunków i jednostek nadrzednych jest podana informacja o statusie rodzimości wg tej publikacji.
* Jedna z fotografii na stronie lepiężnik biały (Petasites albus) przedstawiała najprawdopodobniej nietypową, niewybarwioną formę lepiężnik różowy (Petasites hybridus). Za korektę i ciekawe uwagi odnośnie oznaczania lepiężników dziękuję Aldonie Uziębło.

19.04.2005

Nowe taksony z fotografiami Barbary Łotockiej: czarnuszka damasceńska (Nigella damascena), czarnuszka wschodnia (Nigella orientalis), klon grabolistny (Acer carpinifolium), poziomkówka indyjska (Potentilla indica), miskant cukrowy (Miscanthus sacchariflorus), zatrwian wrębny (Limonium sinuatum), wyżlin większy (Antirrhinum majus), kalopanaks siedmioklapowy (Kalopanax septemlobus), metasekwoja chińska (Metasequoia glyptostroboides), borówka wysoka (Vaccinium corymbosum), Heliotropum europaeum, epimedium alpejskie (Epimedium alpinum), grujecznik dalekowschodni (Cercidiphyllum japonicum)

i uzupełnienia fotografii: prosownica rozpierzchła (Milium effusum), szczyr trwały (Mercurialis perennis), wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), popłoch pospolity (Onopordum acanthium), różanecznik żółty (Rhododendron luteum), groszek łąkowy (Lathyrus pratensis), cis pospolity (Taxus baccata), groszek leśny (Lathyrus sylvestris), kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium), grab pospolity (Carpinus betulus), ogórek melon (Cucumis melo), śliwa domowa typowa (Prunus domestica ssp. domestica), przetacznik kłosowy (Veronica spicata), groch zwyczajny typowy (Pisum sativum ssp. sativum), klon pospolity (Acer platanoides), czermień błotna (Calla palustris), wyka wielkokwiatowa (Vicia grandiflora), farbownik lekarski (Anchusa officinalis), brzoza brodawkowata (Betula pendula), wierzba krucha (Salix fragilis), kosaciec żółty (Iris pseudacorus), chamedafne północna (Chamaedaphne calyculata), skrzyp zimowy (Equisetum hyemale), wyka wąskolistna (Vicia angustifolia), moczarka kanadyjska (Elodea canadensis), fiołek Rivina (Viola riviniana), szczaw kędzierzawy (Rumex crispus), Erophila verna, kokorycz pełna (Corydalis solida), orlik pospolity (Aquilegia vulgaris), wiśnia ptasia (Cerasus avium), glediczja trójcierniowa (Gleditsia triacanthos), nawłoć pospolita (Solidago virgaurea), przetacznik trójlistkowy (Veronica triphyllos), szczawik zajęczy (Oxalis acetosella), ogórecznik lekarski (Borago officinalis), kalina hordowina (Viburnum lantana), sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), wyka kosmata (Vicia villosa), klon jesionolistny (Acer negundo), miesiącznica trwała (Lunaria rediviva), iglica pospolita (Erodium cicutarium), długosz królewski (Osmunda regalis), szafirek drobnokwiatowy (Muscari botryoides), kruszyna pospolita (Frangula alnus).

17.04.2005

Nowy takson z fotografiami Marka Pogorzelca: wilczomlecz groszkowy (Euphorbia lathyris),

i uzupełnienia fotografii: szałwia łąkowa (Salvia pratensis), wyka ptasia (Vicia cracca), groszek bulwiasty (Lathyrus tuberosus), pajęcznica liliowata (Anthericum liliago), żarnowiec miotlasty (Sarothamnus scoparius).

13.03.2005

Nowe taksony z fotografiami Macieja Romańskiego: koniczyna złocistożółta (Trifolium aureum), groszek błotny (Lathyrus palustris), storczyk cuchnący (Orchis coriophora), storczyk cuchnący forma albinotyczna (Orchis coriophora f. alba), gnidosz królewski (Pedicularis sceptrum-carolinum), pięciornik biały (Potentilla alba)

i uzupełnienia fotografii: dzwonek pokrzywolistny (Campanula trachelium), kukułka krwista (Dactylorhiza incarnata), koniczyna pogięta (Trifolium medium), turzyca Buxbauma (Carex buxbaumii), bodziszek cuchnący (Geranium robertianum), czosnek zielonawy (Allium oleraceum), fiołek trójbarwny (Viola tricolor), kruszczyk błotny (Epipactis palustris), wątlik błotny (Hammarbya paludosa), stoplamek krwisty żółtawy (Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca), kokoryczka wonna (Polygonatum odoratum), modrzewnica pospolita (Andromeda polifolia), naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora), Prunus insitita, wyblin jednolistny (Malaxis monophyllos), koniczyna długokłosowa (Trifolium rubens), listera jajowata (Listera ovata), lipiennik Loesela (Liparis loeselii), kosatka kielichowa (Tofieldia calyculata), mak wątpliwy (Papaver dubium), skalnica torfowiskowa (Saxifraga hirculus), pomocnik baldaszkowy (Chimaphila umbellata), pływacz zwyczajny (Utricularia vulgaris), farbownik lekarski (Anchusa officinalis), Leucanthemum praecox, miodokwiat krzyżowy (Herminium monorchis), mak polny (Papaver rhoeas), podkolan biały (Platanthera bifolia), gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis), pierwiosnek lekarski (Primula veris), fiołek Rivina (Viola riviniana), pierwiosnek wyniosły (Primula elatior), orlik pospolity (Aquilegia vulgaris), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), borówka bagienna (Vaccinium uliginosum), przetacznik ożankowy (Veronica chamaedrys), dzwonek skupiony (Campanula glomerata), śledziennica skrętolistna (Chrysosplenium alternifolium), szczawik zajęczy (Oxalis acetosella), tajęża jednostronna (Goodyera repens), koniczyna polna (Trifolium arvense), lilia złotogłów (Lilium martagon), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), ostróżeczka polna (Consolida regalis).

Nowe taksony z fotografiami Barbary Łotockiej: ciemiernik cuchnący (Helleborus foetidus), kosaciec żyłkowany (Iris reticulata)

i uzupełnienia fotografii: wyka wielkokwiatowa (Vicia grandiflora), rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides), rannik zimowy (Eranthis hyemalis), oliwnik wąskolistny (Elaeagnus angustifolia), jemioła pospolita (Viscum album), *wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis), cis pospolity (Taxus baccata), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), fiołek wonny (Viola odorata).

05.03.2005

Na stronach gatunków pojawiły się informacje o występowaniu - ilości stanowisk, tendencjach zmian liczby stanowisk i wielkości populacji oraz o zagrożeniach dla danego gatunku - za Ekologicznymi liczbami wskaźnikowymi roślin naczyniowych Polski (Zarzycki et al., 2002).

Pojawiło się też pierwszych kilkadziesiąt schematycznych mapek zasięgu gatunku na podstawie Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce (Zając A. i M., 2001). Przykład na stronach gatunków z rodzaju dziewanna (Verbascum).

Nowe taksony z fotografiami Barbary Łotockiej: tamaryszek czteropręcikowy (Tamarix tetrandra), jaśminowiec wonny (Philadelphus coronarius)

i uzupełnienia fotografii: wiśnia pospolita (Cerasus vulgaris), oczar japoński (Hamamelis japonica), winobluszcz zaroślowy (Parthenocissus inserta), powojnik pnący (Clematis vitalba), klon srebrzysty (Acer saccharinum), róża pomarszczona (Rosa rugosa), czeremcha amerykańska (Padus serotina), jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), grusza pospolita (Pyrus communis), cis pospolity (Taxus baccata), sosna limba (Pinus cembra), modrzew europejski (Larix decidua), leszczyna pospolita (Corylus avellana), bluszcz pospolity (Hedera helix), kolcowój zwyczajny (Lycium barbarum), jarząb mączny (Sorbus aria), pelargonia pasiasta (Pelargonium zonale), rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides), czeremcha zwyczajna (Padus avium), dąb szypułkowy (Quercus robur), groch zwyczajny (Pisum sativum).

27.02.2005

Nowe taksony z fotografiami Barbary Łotockiej: oczar japoński (Hamamelis japonica), forsycja zwisła (Forsythia suspensa), moszenki południowe (Colutea arborescens), karagana syberyjska (Caragana arborescens), ligustr pospolity (Ligustrum vulgare)

i uzupełnienia fotografii: topola biała (Populus alba), klon jesionolistny (Acer negundo), psianka ziemniak (Solanum tuberosum), złotokap pospolity (Laburnum anagyroides), klon pospolity (Acer platanoides), topola osika (Populus tremula), berberys zwyczajny (Berberis vulgaris), klon tatarski (Acer tataricum), trzmielina zwyczajna (Euonymus europaea), sparceta siewna (Onobrychis viciifolia), olsza czarna (Alnus glutinosa), wiśnia wonna (Cerasus mahaleb), wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), wiciokrzew tatarski (Lonicera tatarica), głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna), kalina hordowina (Viburnum lantana), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), grab pospolity (Carpinus betulus), klon jawor (Acer pseudoplatanus).

11.02.2005

Nowe taksony z fotografiami Macieja Romańskiego: Dactylorhiza incarnata x ochroleuca, Dactylorhiza incarnata x ruthei, kukułka krwista forma albinotyczna (Dactylorhiza incarnata f. alba)

i uzupełnienia fotografii: czermień błotna (Calla palustris), grążel żółty (Nuphar lutea), lnica pospolita (Linaria vulgaris), tajęża jednostronna (Goodyera repens), lilia złotogłów (Lilium martagon), niecierpek pospolity (Impatiens noli-tangere),

miodokwiat krzyżowy (Herminium monorchis), tajęża jednostronna (Goodyera repens), kukuczka kapturkowata (Neottianthe cucullata), wątlik błotny (Hammarbya paludosa), kruszczyk błotny (Epipactis palustris), goździk kropkowany (Dianthus deltoides), kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine), bodziszek czerwony (Geranium sanguineum),

świerzbnica polna (Knautia arvensis), miodokwiat krzyżowy (Herminium monorchis), lipiennik Loesela (Liparis loeselii), wiciokrzew pospolity (Lonicera xylosteum), wyblin jednolistny (Malaxis monophyllos),

kruszczyk rdzawoczerwony (Epipactis atrorubens), wierzbówka kiprzyca (Epilobium angustifolium), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), cykoria podróżnik (Cichorium intybus), rosiczka długolistna (Drosera anglica), podejźrzon księżycowy (Botrychium lunaria),

niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora), kosaciec żółty (Iris pseudacorus), bez czarny (Sambucus nigra),

gółka długoostrogowa (Gymnadenia conopsea), stoplamek krwisty żółtawy (Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca), żmijowiec zwyczajny (Echium vulgare), kukułka krwista (Dactylorhiza incarnata), niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora), kukułka Ruthego (Dactylorhiza ruthei), kielisznik zaroślowy (Calystegia sepium),

kukułka krwista (Dactylorhiza incarnata), podkolan biały (Platanthera bifolia), gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis), tłustosz pospolity typowy (Pinguicula vulgaris ssp. vulgaris), wyka ptasia (Vicia cracca), bagno zwyczajne (Ledum palustre), sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis), listera jajowata (Listera ovata), kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii), obuwik pospolity (Cypripedium calceolus), macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum), gnidosz błotny (Pedicularis palustris),

09.02.2005

Uzupełnienia stron gatunków z fotografiami Macieja Romańskiego: brzoza omszona (Betula pubescens), lipa drobnolistna (Tilia cordata), modrzew europejski (Larix decidua), trzmielina brodawkowata (Euonymus verrucosa), leszczyna pospolita (Corylus avellana), borówka bagienna (Vaccinium uliginosum), kopytnik pospolity (Asarum europaeum), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis), groszek wiosenny (Lathyrus vernus), śledziennica skrętolistna (Chrysosplenium alternifolium), trzmielina zwyczajna (Euonymus europaea), czeremcha zwyczajna (Padus avium), Taraxacum officinale, olsza czarna (Alnus glutinosa), knieć błotna (Caltha palustris), gajowiec żółty (Galeobdolon luteum), dąb szypułkowy (Quercus robur), rosiczka długolistna (Drosera anglica), kruszyna pospolita (Frangula alnus), klon pospolity (Acer platanoides), bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea), pływacz zwyczajny (Utricularia vulgaris).

08.02.2005

* Nowe gatunki z fotografiami Antoniego Mielnikowa: skalnica seledynowa (Saxifraga caesia), goździk postrzępiony wczesny (Dianthus plumarius ssp. praecox), tymotka alpejska (Phleum commutatum), kanianka pospolita (Cuscuta europaea), rogownica alpejska (Cerastium alpinum), perz psi (Elymus caninus), prosienicznik jednogłówkowy (Hypochoeris uniflora), kruszczyk połabski (Epipactis albensis), bartsja alpejska (Bartsia alpina), Solidago graminifolia, łyszczec rozesłany (Gypsophila repens), rdestówka powojowata (Fallopia convolvulus), *turzyca ciborowata (Carex bohemica), starzec lepki (Senecio viscosus), łopian mniejszy (Arctium minus), *hortensja bukietowa (Hydrangea paniculata), *muchotrzew solniskowy (Spergularia salina), wierzbownica górska (Epilobium montanum), *czyścica drobnokwiatowa (Clinopodium acinos), *pępawa Jacquina (Crepis jacquinii), pszonak Wahlenberga (Erysimum wahlenbergii), *ponikło igłowate (Eleocharis acicularis), *stokłosa żytnia (Bromus secalinus), komosa wonna (Dysphania botrys), czosnek syberyjski (Allium sibiricum), pięciornik krzewiasty (Potentilla fruticosa), *omieg kozłowiec (Doronicum clusii), *omieg górski (Doronicum austriacum), *mokrzyca Kitaibela (Minuartia kitaibelii) rutewka mniejsza (Thalictrum minus), powojnik alpejski (Clematis alpina)
i uzupełnienia fotografii: skrzyp olbrzymi (Equisetum telmateia), nawłoć alpejska (Solidago alpestris), wiśnia pospolita (Cerasus vulgaris), dzwonek pokrzywolistny (Campanula trachelium), przenęt purpurowy (Prenanthes purpurea), gwiazdnica trawiasta (Stellaria graminea), psianka ziemniak (Solanum tuberosum), ogórek siewny (Cucumis sativus), *bodziszek drobny (Geranium pusillum), *rojnik górski (Sempervivum montanum), rzepik pospolity (Agrimonia eupatoria), groszek leśny (Lathyrus sylvestris), tymotka łąkowa (Phleum pratense), pyleniec pospolity (Berteroa incana), róża alpejska (Rosa pendulina), jałowiec pospolity halny (Juniperus communis ssp. alpina), porzeczka złota (Ribes aureum), bodziszek łąkowy (Geranium pratense), jeżogłówka pojedyncza (Sparganium emersum), wyka płotowa (Vicia sepium), łopian większy (Arctium lappa), dzwonek jednostronny (Campanula rapunculoides), parzydło leśne (Aruncus sylvestris), *ostrożeń polny (Cirsium arvense), różeniec górski (Rhodiola rosea), salwinia pływająca (Salvinia natans), lniczka mała (Chaenorhinum minus), rdest wężownik (Polygonum bistorta), kruszczyk siny (Epipactis purpurata), podbiałek alpejski (Homogyne alpina), rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides), tojeść pospolita (Lysimachia vulgaris), czyściec leśny (Stachys sylvatica), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), zawilec narcyzowy (Anemonastrum narcissiflorum), tłustosz pospolity typowy (Pinguicula vulgaris ssp. vulgaris), krwawnik kichawiec (Achillea ptarmica), jaskier platanolistny (Ranunculus platanifolius), nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis), popłoch pospolity (Onopordum acanthium), malina właściwa (Rubus idaeus), wyka czteronasienna (Vicia tetrasperma), zerwa kłosowa (Phyteuma spicatum), kurzyślad polny (Anagallis arvensis), borówka czarna (Vaccinium myrtillus), pokrzyk wilcza jagoda (Atropa bella-donna), goryczka krzyżowa (Gentiana cruciata), len karpacki (Linum extraaxillare), starzec górski (Senecio subalpinus), fiołek przedziwny (Viola mirabilis), Campanula cochlearifolia, ślaz zygmarek (Malva alcea), porzeczka skalna (Ribes petraeum), macierzanka halna (Thymus alpestris), psianka czarna (Solanum nigrum), szałwia lepka (Salvia glutinosa), szarotka alpejska (Leontopodium alpinum), wierzbówka nadrzeczna (Epilobium dodonaei), ciemiężyca zielona (Veratrum lobelianum), starzec zwyczajny (Senecio vulgaris), skalnica nakrapiana (Saxifraga aizoides), ukwap dwupienny (Antennaria dioica), kokoryczka okółkowa (Polygonatum verticillatum), modrzyk górski (Cicerbita alpina), tojeść rozesłana (Lysimachia nummularia), dzwonek brzoskwiniolistny (Campanula persicifolia), łopian pajęczynowaty (Arctium tomentosum), kotewka orzech wodny (Trapa natans), sałatnik leśny (Mycelis muralis), klon jesionolistny (Acer negundo), skalnica gronkowa (Saxifraga paniculata), niecierpek himalajski (Impatiens glandulifera), rutewka orlikolistna (Thalictrum aquilegiifolium), wiśnia ptasia (Cerasus avium), chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli), dzwonek wąskolistny (Campanula polymorpha), bodziszek gołębi (Geranium columbinum), goryczka kropkowana (Gentiana punctata), wyka drobnokwiatowa (Vicia hirsuta), żabieniec babka wodna (Alisma plantago-aquatica).

* Nowe gatunki z fotografiami Błażeja Gierczyka: *krzyżownica zwyczajna (Polygala vulgaris), *róża jabłkowata (Rosa villosa), *rzęsa trójrowkowa (Lemna trisulca), wierzba iwa (Salix caprea)
i uzupełnienia fotografii: klinopodium pospolite (Clinopodium vulgare), języcznik zwyczajny (Asplenium scolopendrium), róża francuska (Rosa gallica), róża rdzawa (Rosa rubiginosa), bukwica zwyczajna (Betonica officinalis), róża wielokwiatowa (Rosa multiflora), klon polny (Acer campestre), nerecznica krótkoostna (Dryopteris carthusiana), wierzba szara (Salix cinerea), trzmielina zwyczajna (Euonymus europaea), wierzba rokita (Salix repens ssp. rosmarinifolia), nerecznica samcza (Dryopteris filix-mas), róża dzika (Rosa canina).

01.02.2005

* Nowe gatunki z fotografiami Błażeja Gierczyka: *Aconitum xhebegynum, *tojad wschodniokarpacki Kotuli (Aconitum lasiocarpum ssp. kotulae), *Aconitum xgayeri, *tojad wschodniokarpacki typowy (Aconitum lasiocarpum ssp. lasiocarpum), *tojad wiechowaty typowy (Aconitum degenii ssp. degenii), fiołek trójbarwny (Viola tricolor), moczarka kanadyjska (Elodea canadensis), rzęsa garbata (Lemna gibba), goździk skupiony (Dianthus compactus), róża alpejska (Rosa pendulina), dzwonek piłkowany (Campanula serrata), *jeżyna piramidalna (Rubus pyramidalis), *płesznik zwyczajny (Pulicaria vulgaris), *wywłócznik kłosowy (Myriophyllum spicatum), *stuckenia nitkowata (Stuckenia filiformis), stuckenia grzebieniasta (Stuckenia pectinata), Potamogeton xfluitans, rdestnica przeszyta (Potamogeton perfoliatus)
i uzupełnienia fotografii: rzęsa drobna (Lemna minor), wierzba krucha (Salix fragilis), olsza zielona (Alnus viridis), spirodela wielokorzeniowa (Spirodela polyrhiza), brodawnik jesienny (Leontodon autumnalis), jastrzębiec pomarańczowy (Hieracium aurantiacum), jeżyna popielica (Rubus caesius), macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum), macierzanka halna (Thymus alpestris), borówka bagienna (Vaccinium uliginosum), dziewięciornik błotny (Parnassia palustris), bylica piołun (Artemisia absinthium), zanokcica zielona (Asplenium viride).

* Zakończenie uzupełnień i korekty na stronach zbiorowisk roślinnych: 1. dla gatunków nienależących do roślin naczyniowych, została dodana informacja o grupie organizmów do jakich należy dany gatunek i/lub nazwa polska. 2. zostały dodanej nazwy polskie dla gatunków roślin naczyniowych jeszcze nieobecnych w atlasie roślin. 3. zostały poprawione literówki w nazwach gatunków, co rozszerzyło zakres linkowania do stron taksonów w atlasie roślin.

25.01.2005

* Nowe gatunki z fotografiami Błażeja Gierczyka: cyklamen purpurowy (Cyclamen purpurascens), rozchodnik alpejski (Sedum alpestre), *jastrzębiec baldaszkowaty (Hieracium umbellatum), zanokcica klinowata (Asplenium cuneifolium), zanokcica kończysta odmiana śląska (Asplenium onopteris var. silesiaca), *macierzanka halna (Thymus alpestris), macierzanka Marschalla (Thymus marschallianus), *tarczyca oszczepowata (Scutellaria hastifolia), przetacznik rozesłany (Veronica prostrata), dzwonek karkonoski (Campanula bohemica ssp. bohemica), *zaraza bladokwiatowa (Orobanche pallidiflora), *szarota leśna (Gnaphalium sylvaticum), *dziurawiec rozesłany (Hypericum humifusum), *kanianka macierzankowa (Cuscuta epithymum), jeżyna bukietowa (Rubus grabowskii), jeżyna leszczynolistna (Rubus corylifolius), Rubus serpens, *świetlik Kernera (Euphrasia kerneri), krwawnik wierzbolistny (Achillea salicifolia), *smotrawa okazała (Telekia speciosa), chaber perukowy (Centaurea pseudophrygia), czosnek skalny (Allium senescens ssp. montanum), *leniec alpejski (Thesium alpinum), przytulia stepowa (Galium valdepilosum), przytulia sudecka (Galium sudeticum), przytulia nierównolistna (Galium anisophyllon), Aconitum plicatum ssp. plicatum var. clusianum
i uzupełnienia fotografii: modrzyk górski (Cicerbita alpina), goryczuszka orzęsiona (Gentianella ciliata), centuria pospolita (Centaurium erythraea), różeniec górski (Rhodiola rosea), podrzeń żebrowiec (Blechnum spicant), dziewięćsił pospolity (Carlina vulgaris), goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe), czosnek winnicowy (Allium vineale), rozchodnik biały (Sedum album), kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine), łączeń baldaszkowy (Butomus umbellatus), goździk pyszny (Dianthus superbus ssp. superbus), pajęcznica gałęzista (Anthericum ramosum), ponikło błotne (Eleocharis palustris), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), przetacznik kłosowy (Veronica spicata), janowiec barwierski (Genista tinctoria), dzwonek skupiony (Campanula glomerata), dzwonek wąskolistny (Campanula polymorpha), zanokcica północna (Asplenium septentrionale), zmienka górska (Cryptogramma crispa), widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum), wroniec widlasty (Huperzia selago).

* Na stronach zbiorowisk roślinnych rozszerzony został zakres linkowania do stron taksonów w atlasie roślin. W przypadku, gdy dla gatunków z charakterystycznej kombinacji gatunków syntaksonu, nie ma odpowiedniej strony w atlasie roślin (dotyczy to często podgatunków, odmian, form) linkowana jest strona gatunku lub w razie braku takiej linkowana jest strona rodzaju.

21.01.2005

* Nowe gatunki z fotografiami Błażeja Gierczyka: zanokcica serpentynowa (Asplenium adulterinum), Achillea distans ssp. tanacetifolia, zanokcica ciemna (Asplenium adiantum-nigrum), Rubus xpseudidaeus,
i uzupełnienia fotografii: sumak octowiec (Rhus typhina), kruszczyk błotny (Epipactis palustris), Tragopogon major, lilia złotogłów (Lilium martagon), stulisz lekarski (Sisymbrium officinale), rozchodnik wielki (Hylotelephium maximum),

18.01.2005

* Nowe gatunki z fotografiami Błażeja Gierczyka: pępawa błotna (Crepis paludosa), wyka kaszubska (Vicia cassubica), przytulia północna (Galium boreale), goździcznik wycięty (Petrorhagia prolifera), róża wielokwiatowa (Rosa multiflora), rozchodnik sześciorzędowy (Sedum sexangulare), jeżyna fałdowana (Rubus plicatus)
i uzupełnienia fotografii: siedmiopalecznik błotny (Comarum palustre), wiązówka błotna (Filipendula ulmaria), Rhinanthus angustifolius, przymiotno ostre (Erigeron acris), róża pomarszczona (Rosa rugosa), rozchodnik biały (Sedum album), łyszczec wiechowaty (Gypsophila paniculata), rutewka żółta (Thalictrum flavum), groszek leśny (Lathyrus sylvestris), kozłek lekarski (Valeriana officinalis), pszeniec gajowy (Melampyrum nemorosum), szałwia łąkowa (Salvia pratensis), żurawina błotna (Oxycoccus palustris), pszonak drobnokwiatowy (Erysimum cheiranthoides), jarzmianka większa (Astrantia major), czyściec leśny (Stachys sylvatica), traganek szerokolistny (Astragalus glycyphyllos), dzwonek brzoskwiniolistny (Campanula persicifolia), łoczyga pospolita (Lapsana communis), stulisz pannoński (Sisymbrium altissimum), wierzbówka kiprzyca (Epilobium angustifolium), lebiodka pospolita (Origanum vulgare).

17.01.2005

* Na stronach gatunków pojawiły się tysiące linków do odpowiednich stron w Internecie. Przeważnie są to piękne ryciny i inne ilustracje z dawno wydanych flor - z XIX wieku i początku XX wieku. [później zrezygnowałem z tej funkcji]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji