atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve

rdestówka powojowata rdest powojowaty
Bilderdykia convolvulus (L.) Dumort. · Polygonum convolvulus L.
Fallopia convolvulus
pokrój; 10.07.2004, Pewel Wielka; copyright © by Antoni Mielnikow
Fallopia convolvulus
kwiatostany
Fallopia convolvulus (rdestówka powojowata)
Fallopia convolvulus (rdestówka powojowata)
Fallopia convolvulus (rdestówka powojowata)
Fallopia convolvulus (rdestówka powojowata)
szypułki w górnej części członowate
Fallopia convolvulus (rdestówka powojowata)
Fallopia convolvulus (rdestówka powojowata)
Fallopia convolvulus (rdestówka powojowata)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Fallopia (rdestówka)kl 3735
Fallopia convolvulus (rdestówka powojowata)
Fallopia convolvulus (rdestówka powojowata)
Fallopia convolvulus (rdestówka powojowata)
Roślina jednoroczna. Łodygi kanciasta, bruzdowana, ±szorstka, czołgająca się, rzadziej wijąca się, 15 – 40 (100) cm długości.

space

Okwiat gruczołowato punktowany, zewnętrzne listki okwiatu w czasie owocowania z kilem lub wąsko oskrzydlone.

space

Kwitnienie 7 – 10.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Pola, ugory, miejsca ruderalne, rzadko w luźnych zaroślach. Na glebach zasadowych i kwaśnych, piaszczystych i piaszczysto-gliniastych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20130810.1.jmak - Fallopia convolvulus (rdestówka powojowata)
130810-1
leg. Jarosław Makowski #2
znalezisko 20200506.5.kkcz - Fallopia convolvulus (rdestówka powojowata); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
200506-5
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/siewka/ #1
znalezisko 20200900.8.jmak - Fallopia convolvulus (rdestówka powojowata)
200900-8
leg. Jarosław Makowski #4