atlas-roslin.pl

Asplenium cuneifolium Viv. [🔉 as·ple·ni·um *]

zanokcica klinowata
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Asplenium cuneifolium (zanokcica klinowata)
pokrój; 29.07.2004, obrzeża rezerwatu Góra Radunia, masyw Ślęży; copyright © by Błażej Gierczyk
Asplenium cuneifolium (zanokcica klinowata)
kupki z zarodniami na spodniej stronie liścia
Asplenium cuneifolium (zanokcica klinowata)
siedlisko
Asplenium cuneifolium (zanokcica klinowata)
pokrój
Asplenium cuneifolium (zanokcica klinowata)
młoda roślina
Asplenium cuneifolium (zanokcica klinowata)
grupa roślin na ścianie skalnej

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Asplenium (zanokcica)kl 3671
Bylina. Kłącze grube, rozgałęzione, gęsto okryte czarnobrązowymi, podługowato lancetowatymi łuskami 5-8 mm długości.

Liście płonne i płodne takie same, w gęstej kępce, 15-20 (25) cm długości i 3-6 (8) cm szerokości; niezimujące.

Blaszka liściowa 2-4× pierzasta, w obrysie jajowato trójkątna, matowa, z zieloną osią. Ogonek liściowy długości blaszki lub dłuższy, brązowoczarny, lśniący, do 2 mm gruby.

Końcowe odcinki odwrotnie klinowate do klinowato jajowatych, rombowatych, najszersze w górze, płaskie (nie zagięte ku górze), w dole całobrzegie, w górze karbowane.

Kupki 2-3.5 mm długości, po 2-4 (6) na listku. Zawijki całobrzegie. Zarodniki (27-)30-34(-36)&mikro;m, dojrzewają sierpień-wrzesień.Bylina. Kłącze grube, rozgałęzione, gęsto okryte czarnobrązowymi, podługowato lancetowatymi łuskami 5-8 mm długości.

space

Końcowe odcinki odwrotnie klinowate do klinowato jajowatych, rombowatych, najszersze w górze, płaskie (nie zagięte ku górze), w dole całobrzegie, w górze karbowane.

space

zmienność

Gatunek bardzo zmienny pod względem długości liści oraz wielkości i kształtu odcinków liściowych. Osobniki nietypowe są niekiedy wyróżniane jako formy, nie mają one jednak większego znaczenia taksonomicznego.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.143 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Wymaga ustalenia strefy ochrony stanowiska wraz z ostoją w promieniu 30 m od granic stanowiska (4.4).
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Asplenium cuneifolium (zanokcica klinowata)
Bardzo rzadka. W spękaniach skał serpentynowych na Pogórzu Sudeckim.Bardzo rzadka. W spękaniach skał serpentynowych na Pogórzu Sudeckim.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040729.6.bg - Asplenium cuneifolium (zanokcica klinowata); obrzeża rezerwatu Góra Radunia, masyw Ślęży
040729-6
leg. Błażej Gierczyk
/obrzeża rezerwatu Góra Radunia, masyw Ślęży/ #6
znalezisko 20080623.2.sm - Asplenium cuneifolium (zanokcica klinowata); Masyw Grochowej, okolice Grochowa
080623-2
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Masyw Grochowej, okolice Grochowa/ #6

ten gatunek tworzy mieszańca z: