atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.143); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Asplenium cuneifolium Viv. [🔉 as·ple·ni·um *]

zanokcica klinowata
Asplenium cuneifolium (zanokcica klinowata)
pokrój; 29.07.2004, obrzeża rezerwatu Góra Radunia, masyw Ślęży; copyright © by Błażej Gierczyk
Asplenium cuneifolium (zanokcica klinowata)
kupki z zarodniami na spodniej stronie liścia
Asplenium cuneifolium (zanokcica klinowata)
siedlisko
Asplenium cuneifolium (zanokcica klinowata)
pokrój
Asplenium cuneifolium (zanokcica klinowata)
młoda roślina
Asplenium cuneifolium (zanokcica klinowata)
grupa roślin na ścianie skalnej

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Asplenium (zanokcica)kl 3671
Bylina. Kłącze grube, rozgałęzione, gęsto okryte czarnobrązowymi, podługowato lancetowatymi łuskami 5 – 8 mm długości.

space

Końcowe odcinki odwrotnie klinowate do klinowato jajowatych, rombowatych, najszersze w górze, płaskie (nie zagięte ku górze), w dole całobrzegie, w górze karbowane.

space

zmienność

Gatunek bardzo zmienny pod względem długości liści oraz wielkości i kształtu odcinków liściowych. Osobniki nietypowe są niekiedy wyróżniane jako formy, nie mają one jednak większego znaczenia taksonomicznego.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.143 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Wymaga ustalenia strefy ochrony stanowiska wraz z ostoją w promieniu 30 m od granic stanowiska (4.4).
wystepowanie
o mapie występowania
Bardzo rzadka. W spękaniach skał serpentynowych na Pogórzu Sudeckim.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.