atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Elodea canadensis Michx. [🔉 e·lo·de·a ka·na·den·sis]

moczarka kanadyjska
Elodea canadensis Rich.
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
pędy, kwiat; copyright © by Waldemar i Maria Mazur
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
pokrój
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
kwiat, widok z góry
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
kwiat, widok z boku
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
3D
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
Bylina, wodna.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: 1867r.]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 16pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (zauważalne), społeczne (brak lub nieznane)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3150 (szczególnie) — starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z All.Nymphaeion, All.Potamion
· 3260 — nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników All.Ranunculion fluitantis

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040830.8.bg - Elodea canadensis (moczarka kanadyjska); Kobylniki k/Poznania
040830-8
leg. Błażej Gierczyk
/Kobylniki k/Poznania/ #2
znalezisko 00010000.2.wm - Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
2
leg. Waldemar i Maria Mazur #5
znalezisko 20140806.2.jkr - Elodea canadensis (moczarka kanadyjska); jezioro Płaskie k. Sejn (Suwalszczyzna)
140806-2
leg. Jerzy Kruk
/jezioro Płaskie k. Sejn (Suwalszczyzna)/ #3, 1.3D

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)

wymagania i uprawa

🌸

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — roślina wodna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Elodea canadensis Michx. [🔉 e·lo·de·a ka·na·den·sis]Elodea canadensis Rich. [🔉 e·lo·de·a ka·na·den·sis](pl) moczarka kanadyjska
(nazwa geograficzna) canadensis, -e adj.
kanadyjski; dla nazw tworzonych w XVIII i początku XIXw. odnoszono się do terenów kolonizowanych przez Francję, od Labradoru, przez rejon Wielkich Jezior po ujście Misissipi i Zatokę Meksykańką, z więc w znaczeniu "(wschodnio)amerykański" lub "appalaski" [500s40]