atlas-roslin.pl

Elodea canadensis Michx. [🔉 e·lo·de·a ka·na·den·sis]

moczarka kanadyjska
Elodea canadensis Rich. [🔉 e·lo·de·a ka·na·den·sis]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
pędy, kwiat
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
pokrój
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
kwiat, widok z góry
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
kwiat, widok z boku
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
3D
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
Bylina, wodna.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz. (2012) [234]/:
• zadomowiony, inwazyjny
• inwazyjny w skali kraju
• kenofit
• Pochodzenie: Ameryka Północna
• Czas przybycia na teren Polski: 1867r.
Kategoria inwazyjności: IV (najwyższa) 16pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
• Zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (zauważalne), społeczne (brak lub nieznane)
• Zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
• Populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany
• Dynamika: utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
• Kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
• Główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3150 (szczególnie) — starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z All.Nymphaeion, All.Potamion pectinati
· 3260 — nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (All.Ranunculion fluitantis)

wybrane okazy · selected collections

#2
bg.040830-8
leg. Błażej Gierczyk
/Kobylniki k/Poznania/
#5
wm.2
leg. Waldemar i Maria Mazur
#3 #1 3D
jkr.140806-2
leg. Jerzy Kruk
/jezioro Płaskie k. Sejn (Suwalszczyzna)/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)

wymagania i uprawa

🌸

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — roślina wodna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Elodea canadensis Michx. [🔉 e·lo·de·a ka·na·den·sis]Elodea canadensis Rich. [🔉 e·lo·de·a ka·na·den·sis](pl) moczarka kanadyjska
canadensis, -e (nazwa geograficzna, adj.) — kanadyjski; dla nazw tworzonych w XVIII i początku XIXw. odnoszono się do terenów kolonizowanych przez Francję, od Labradoru, przez rejon Wielkich Jezior po ujście Misissipi i Zatokę Meksykańką, z więc w znaczeniu "(wschodnio)amerykański" lub "appalaski" [500]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji