atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Achillea salicifolia Besser

krwawnik wierzbolistny
Achillea cartilaginea Ledeb. ex Rchb. p.p.
Achillea Achillea Achillea AchilleaAchilleakrwawnik kichawiec (Achillea ptarmica)krwawnik kowniatkolistny (Achillea crithmifolia)
Achillea salicifolia (krwawnik wierzbolistny)
20.07.2019, Zabuże, woj. mazowieckie; copyright © by Witold Ziaja XL
Achillea salicifolia (krwawnik wierzbolistny)
XL
Achillea salicifolia (krwawnik wierzbolistny)
Achillea salicifolia (krwawnik wierzbolistny)
XL
Achillea salicifolia (krwawnik wierzbolistny)
XL
Achillea salicifolia (krwawnik wierzbolistny)
Achillea salicifolia (krwawnik wierzbolistny)
Achillea salicifolia
pokrój
cechy diagnostyczne w kluczu:Achillea (krwawnik)kl 5779

występowanie

Achillea salicifolia (krwawnik wierzbolistny)
XL
wystepowanie
o mapie występowania
Dość częsty. Skraje wilgotnych zarośli i szuwarów; głównie w dolinach dużych rzek.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190720.1.wzi - Achillea salicifolia (krwawnik wierzbolistny); Zabuże, woj. mazowieckie
190720-1
leg. Witold Ziaja
/Zabuże, woj. mazowieckie/ #13
znalezisko 20040724.1.bg; Wielkopolski Park Narodowy, uroczysko Kątnik
040724-1
leg. Błażej Gierczyk
/Wielkopolski Park Narodowy, uroczysko Kątnik/ #2