atlas-roslin.pl

Campanula bohemica Hruby in Polivka, Domin et Podp. ssp. bohemica

dzwonek karkonoski, dzwonek Baumgartena
Campanula baumgartenii Becker ssp. bohemica (Hruby) Tacik
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Campanula bohemica ssp. bohemica (dzwonek karkonoski)
Campanula bohemica ssp. bohemica (dzwonek karkonoski)
Campanula bohemica ssp. bohemica (dzwonek karkonoski)
Campanula bohemica ssp. bohemica (dzwonek karkonoski)
Campanula bohemica ssp. bohemica
pokrój; endemit
cechy diagnostyczne w kluczu:dzwonki - wąskie liściekl 7903

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.168 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie - Campanula bohemica ssp. bohemica (dzwonek karkonoski)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Campanula bohemica ssp. bohemica (dzwonek karkonoski)
Rzadko w Sudetach.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — NT – bliski zagrożenia.
Globalnie — NT – bliski zagrożenia.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

cechy diagnostyczne w kluczu:dzwonki - wąskie liściekl 7903

wybrane okazy · selected collections

#2
mml.100715-2
leg. Marek Malicki
/Śnieżne Kotły, Karkonosze/
#2
mml.090727-1
leg. Marek Malicki
/Hala pod Łabskim Szczytem/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.746 [71.6]
  • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.78 [16.12]
  • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.460 [9]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2012 — z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty ... [178]
  • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
  • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji