atlas-roslin.pl

Campanula bohemica Hruby in Polivka, Domin et Podp. ssp. bohemica

dzwonek karkonoski, dzwonek Baumgartena
Campanula baumgartenii Becker ssp. bohemica (Hruby) Tacik
Campanula bohemica ssp. bohemica (dzwonek karkonoski)
15.07.2010, Śnieżne Kotły, Karkonosze; copyright © by Marek Malicki
Campanula bohemica ssp. bohemica (dzwonek karkonoski)
Campanula bohemica ssp. bohemica (dzwonek karkonoski)
Campanula bohemica ssp. bohemica (dzwonek karkonoski)
Campanula bohemica ssp. bohemica
pokrój; endemit
cechy diagnostyczne w kluczu:dzwonki - wąskie liściekl 7903

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.168 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Campanula bohemica ssp. bohemica (dzwonek karkonoski)
Rzadko w Sudetach.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — NT – bliski zagrożenia.
Globalnie — NT – bliski zagrożenia.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100715.2.mml - Campanula bohemica ssp. bohemica (dzwonek karkonoski); Śnieżne Kotły, Karkonosze
100715-2
leg. Marek Malicki
/Śnieżne Kotły, Karkonosze/ #2
znalezisko 20090727.1.mml - Campanula bohemica ssp. bohemica (dzwonek karkonoski); Hala pod Łabskim Szczytem
090727-1
leg. Marek Malicki
/Hala pod Łabskim Szczytem/ #2