atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Papaver tatricum (Nyarady) Ehrend.

mak tatrzański
Papaver alpinum L. ssp. burseri (Cr.) Fedde · Papaver alpinum L. ssp. tatricum A. Nyár. · Papaver burseri auct. non Crantz.
Papaver tatricum (mak tatrzański)
pokrój; 12.08.2005, Tatry (Czerwone Wierchy); copyright © by Antoni Mielnikow
Papaver tatricum (mak tatrzański)
pokrój
Papaver tatricum (mak tatrzański)
kwiaty, widok z boku
Papaver tatricum (mak tatrzański)
kwiat

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Papaver (mak)kl 7199
Bylina. Rośliny 10 – 20 cm wysokości, tworzy luźne darnie z licznymi płonnymi różyczkami liściowymi oraz bezlistnymi pędami kwiatowymi.

space

Działki pokryte czarnobrunatnymi szczecinkami. Płatki do 1 (1.5) cm długości. Torebki pokryte szarobrunatnymi szczecinkami.

space

występowanie

Gatunek wąsko ujęty, wchodzący w kompleks szeroko ujętego maku alpejskiego (Papaver alpinum) — gatunku występującego w górach Europy, głównie w Alpach i na wapieniach, w wielu podgatunkach i formach. Wymagania i uprawa jako rośliny ogrodowej jest opisana na stronie maku alpejskiego (Papaver alpinum).
wystepowanie
o mapie występowania
Endemit zachodniokarpacki; występuje na kilkudziesięciu stanowiskach w Polsce w Tatrach i na Słowacji w Wielkiej Fatrze; głównie na wapieniach, w większości w piętrze kosodrzewiny i alpejskim.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤1000.