takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.243)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Allium sibiricum L.

czosnek syberyjski
Allium schoenoprasum ssp. alpinum (DC.) Čelak · Allium schoenoprasum L. ssp. sibiricum auct.
na stronie — występowanie
Allium sibiricum
pokrój; 26.07.2004, Pilsko (Hala Miziowa); copyright © by Antoni Mielnikow
Allium sibiricum
kwiatostany

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.243 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadko w Sudetach i Karpatach.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.