atlas-roslin.pl

Asplenium adiantum-nigrum L. [🔉 as·ple·ni·um *-ni·grum]

zanokcica ciemna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Asplenium adiantum-nigrum (zanokcica ciemna)
liście; 15.07.2005, G. Kaczawskie; copyright © by Błażej Gierczyk
Asplenium adiantum-nigrum (zanokcica ciemna)
fragment liścia, widok od spodu, zarodnie
Asplenium adiantum-nigrum (zanokcica ciemna)
fragment liścia
Asplenium adiantum-nigrum (zanokcica ciemna)
pokrój
Asplenium adiantum-nigrum (zanokcica ciemna)
liść
Bylina. Kłącze grube, walcowate, rozgałęzione, okryte ciemnobrązowymi, lancetowatymi, ±całobrzegimi łuskami,.

Liście w gęstej kępce, płonne i płodne takie same; zimujące; 10-45 (50) cm długości. Blaszka liściowa srebrzysto lśniąca, skórzasta, naga; 2-3 (4)× pierzaste, w obrysie jajowata do trójkątnie eliptycznej. Oś blaszki zielona lub jasnobrązowa. Ogonek długości blaszki lub dłuższy, czarnobrązowy, lśniący.

Odcinki pierwszego rzędu ± prostopadle w bok odstające. Łatki ostatniego rzędu jajowate do podługowatych, na końcu ostro ząbkowane z ostkami i zwykle zagięte ku górze, w nasadzie tępe, w dole całobrzegie.

Kupki (2.5) 3-4 mm długości, po 3-4 (6) na listku; zawijka błoniasta, ±całobrzega. Zarodniki 33-40 µm długości; dojrzewają sierpień-wrzesień.

Gatunek zmienny.Bylina. Kłącze grube, walcowate, rozgałęzione, okryte ciemnobrązowymi, lancetowatymi, ±całobrzegimi łuskami,.

space

Odcinki pierwszego rzędu ± prostopadle w bok odstające. Łatki ostatniego rzędu jajowate do podługowatych, na końcu ostro ząbkowane z ostkami i zwykle zagięte ku górze, w nasadzie tępe, w dole całobrzegie.

space

Gatunek zmienny.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.144 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Wymaga ustalenia strefy ochrony stanowiska wraz z ostoją w promieniu 30 m od granic stanowiska (4.3).
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Asplenium adiantum-nigrum (zanokcica ciemna)
Bardzo rzadka, na Pogórzu Sudeckim. W szczelinach skał różnego typu, z preferencją dla krzemianowych; w miejscach ocienionych.Bardzo rzadka, na Pogórzu Sudeckim. W szczelinach skał różnego typu, z preferencją dla krzemianowych; w miejscach ocienionych.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040729.12.bg - Asplenium adiantum-nigrum (zanokcica ciemna); wzgórze Gozdnik, masyw Ślęży
040729-12
leg. Błażej Gierczyk
/wzgórze Gozdnik, masyw Ślęży/ #2

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Asplenium adiantum-nigrum [🔉 as·ple·ni·um *-ni·grum](pl) zanokcica ciemna
niger, -gra, -grum (lat., adj.)
czarny

ten gatunek tworzy mieszańca z: