atlas-roslin.pl

Primula minima L.

pierwiosnek maleńki pierwiosnka maleńka
Primula Primula Primula PrimulaPrimulapierwiosnek omączony (Primula farinosa)porównanie pierwiosnka lekarskiego i wyniosłego
Primula minima
pokrój; 24.06.2005, Tatry (Czerwone Wierchy); copyright © by Antoni Mielnikow
Primula minima
pokrój
Primula minima
pokrój
Primula minima
pokrój
Primula minima (pierwiosnek maleńki)
Primula minima (pierwiosnek maleńki)
cechy diagnostyczne w kluczu:Primula (pierwiosnek)kl 7792

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.270 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Karkonosze i Karpaty, w piętrze kosodrzewiny i alpejskim częsty.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw