Gagea minima
Gagea minima
Gagea minima
Gagea minima
Gagea minima
Gagea minima (złoć mała)
Gagea minima (złoć mała)
Gagea minima (złoć mała)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Gagea (złoć)kl 6061
Wczesnowiosenna bylina cebulowa, 10-20(30)cm wysokości. Rośliny nagie, jasnozielone, zwykle otoczone licznymi nitkowatymi, obłymi listkami z pobocznych cebulek przybyszowych. Cebulki dwie we wspólnej łupinie, duża gruszkowata i druga drobna, na trzoneczku, nie tworzy liścia lub jest on szczątkowy.

space

Dolny liść łodygowy (podsadka) płaski, przynajmniej 2.5×dłuższy i szerszy niż następne, szeroko lancetowaty, obejmujący nasadą i oddalony od kwiatostanu wydłużonym węzłem.

space

Kwitnienie marzec-kwiecień.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Gagea minima (złoć mała)
Gagea minima (złoć mała)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Gagea minima (złoć mała)
Lasy liściaste, dębowo-grabowe i mniej podmokłe partie lasów łęgowych, na wapieniach także w buczynach. Na glebach suchych i wilgotnych, przepuszczalnych, zasobnych w azot i wapń lub słabo kwaśnych.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — V – narażony na wymarcie

wybrane okazy · selected collections

#5
kswit.18
leg. Konrad Świtalski
/Godurowo, Wielkopolska/
#7
bg.050418-1
leg. Błażej Gierczyk
/cmentarz w Strzelnie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 [71.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 [85.4]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji