atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Gagea minima (L.) Ker Gawl. [🔉 ga·ge·a *]

złoć mała
Gagea Gagea Gagea GageaGageazłoć polna (Gagea arvensis)złoć żółta (Gagea lutea)
Gagea minima
18.04.2005, cmentarz w Strzelnie; copyright © by Błażej Gierczyk
Gagea minima
Gagea minima
Gagea minima
Gagea minima
Gagea minima (złoć mała)
Gagea minima (złoć mała)
Gagea minima (złoć mała)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Gagea (złoć)kl 6061
Wczesnowiosenna bylina cebulowa, 10 – 20 (30) cm wysokości. Rośliny nagie, jasnozielone, zwykle otoczone licznymi nitkowatymi, obłymi listkami z pobocznych cebulek przybyszowych. Cebulki dwie we wspólnej łupinie, duża gruszkowata i druga drobna, na trzoneczku, nie tworzy liścia lub jest on szczątkowy.

space

Dolny liść łodygowy (podsadka) płaski, przynajmniej 2.5×dłuższy i szerszy niż następne, szeroko lancetowaty, obejmujący nasadą i oddalony od kwiatostanu wydłużonym węzłem.

space

Kwitnienie marzec – kwiecień.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gagea minima (złoć mała)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Gagea minima (złoć mała)
Lasy liściaste, dębowo-grabowe i mniej podmokłe partie lasów łęgowych, na wapieniach także w buczynach. Na glebach suchych i wilgotnych, przepuszczalnych, zasobnych w azot i wapń lub słabo kwaśnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — V–narażony na wymarcie

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.18.kswit - Gagea minima (złoć mała); Godurowo, Wielkopolska
18
leg. Konrad Świtalski
/Godurowo, Wielkopolska/ #5
znalezisko 20050418.1.bg; cmentarz w Strzelnie
050418-1
leg. Błażej Gierczyk
/cmentarz w Strzelnie/ #7