atlas-roslin.pl
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24][491]
· ochrona ścisła (1.334); wymaga ochr. czynnej

Orchis coriophora L. f. alba E. G. Camus

storczyk cuchnący forma albinotyczna
Orchis coriophora f. alba
Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Orchis coriophora f. alba
forma albinotyczna
Orchis coriophora (storczyk cuchnący)

uwagi

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.334 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Storczyk cuchnący (Orchis coriophora) był do niedawna uważany za wymarły na terenie Polski. W 2003 znaleziono jedno stanowisko, z dużą ilością osobników. Na tej stronie są pokazane formy albinotyczne.