atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Gagea spathacea (Hayne) Salisb.

złoć pochwolistna
Gagea spathacea (złoć pochwolistna)
widok rośliny; 06.04.2007, buczyna pod Kołobrzegiem; copyright © by Tadeusz Twardy
Gagea spathacea
18.04.2005, zruderalizowany las sosnowy z domieszką Robinia pseudoacacia koło leśniczówki Boguchwała; copyright © by Błażej Gierczyk
Gagea spathacea
Gagea spathacea
Gagea spathacea
Gagea spathacea
Gagea spathacea

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Gagea (złoć)kl 6059
Wczesnowiosenna bylina cebulowa 10 – 20 cm wysokości. Cebulki dwie we wspólnej łupinie, mała cebulka dodatkowa gładka.

space

Podsadka jedna, pochwiasto obejmująca łodygę, równowąsko-lancetowata, w nasadzie 6 – 9 mm szerokości, zakończona kapturkowato, równa kwiatostanowi lub krótsza.

space

Kwitnienie kwiecień – maj.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Lasy łęgowe, olszyny, łąki śródleśne.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem