atlas-roslin.pl

Circaea alpina L. [🔉 cir·ce·a *]

czartawa drobna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Circaea alpina
Circaea alpina
Circaea alpina
Circaea alpina
Circaea alpina (czartawa drobna)
pokrój
Circaea alpina (czartawa drobna)
grupa roślin
Circaea alpina (czartawa drobna)
Circaea alpina (czartawa drobna)
Circaea alpina (czartawa drobna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Circaea (czartawa)kl 8753

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Circaea alpina (czartawa drobna)
Circaea alpina (czartawa drobna)
W Puszczy Piskiej rośnie często na siedliskach lasów mieszanych świeżych
ekologiczne liczby wskaźnikowe Circaea alpina (czartawa drobna)
Cieniste i wilgotne lasy, głównie na północy Polski.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw
Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów[7]:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

cechy diagnostyczne w kluczu:Circaea (czartawa)kl 8753

wybrane okazy · selected collections

ten gatunek tworzy mieszańca:

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 p.64 [71.5]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. p.257 [16.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.486 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.318 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.339 [9]
 • Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.315 [86.9]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.353 [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1949 — Flora URSS. T.15 p.633+t31 [85.15]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.306 [150.2]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.392 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Jakubowska-Gabara J. et al., 2011 — Nowe stanowiska rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Polsce środkowej [New stations of rare, protected and threatened species of vascular plants in Central Poland]. [249]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji