atlas-roslin.pl

Epipactis albensis Nováková et Rydlo [🔉 e·pi·pak·tis *]

kruszczyk połabski
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Epipactis albensis (kruszczyk połabski)
Epipactis albensis (kruszczyk połabski)
Epipactis albensis
szczyt kwiatostanu
Epipactis albensis (kruszczyk połabski)
Epipactis albensis (kruszczyk połabski)
Epipactis albensis (kruszczyk połabski)
Epipactis albensis (kruszczyk połabski)
Epipactis albensis (kruszczyk połabski)
Epipactis albensis (kruszczyk połabski)
cechy diagnostyczne w kluczu:Epipactis (kruszczyk)kl 7413

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.316 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie - Epipactis albensis (kruszczyk połabski)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Epipactis albensis (kruszczyk połabski)
Widne, wilgotne lasy liściaste na południu Polski; rozmieszczenie do pewnego stopnia związane z dolinami większych rzek.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
cechy diagnostyczne w kluczu:Epipactis (kruszczyk)kl 7413

wybrane okazy · selected collections

#14
and.090726-2
leg. Anna Nowak-Dańda
/rez. Łężczok k. Raciborza/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.460 [71.8]
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.806 [40]
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.641 [15]
  • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.702 [9]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
  • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji