takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Lloydia serotina (L.) Rchb.

lilijka alpejska
na stronie — występowanie