takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Sedum lydium Boiss.

rozchodnik lydyjski
na stronie — wymagania i uprawa

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość do 4 cm · kwitnienie: 6-8

Wymagania: woda · gleba wilgotna · zwięzłość · gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·