atlas-roslin.pl

Ranunculus auricomus L. s.l. [🔉 ra·nun·ku·lus *]

jaskier różnolistny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ranunculus auricomus (jaskier różnolistny)
pokrój
Ranunculus auricomus (jaskier różnolistny)
liście łodygowe i kwiatostan
Ranunculus auricomus (jaskier różnolistny)
liście
Ranunculus auricomus (jaskier różnolistny)
pokrój
Ranunculus auricomus
XL
Rchb. Ic. fl. Germ. XXIV T.c13
Ranunculus auricomus (jaskier różnolistny)
liście odziomkowe i liście łodygowe

opis

Ranunculus auricomus (jaskier różnolistny)
liście odziomkowe
Ranunculus auricomus (jaskier różnolistny)
młode owoce
Ranunculus auricomus (jaskier różnolistny)
nasada łodygi
Bylina z krótkim kłączem. Pęd wzniesiony, (10)15-35(50) cm wysokości, mniej lub bardziej obficie rozgałęziony w górnej połowie; wyraźnie bruzdowany, nagi, boczne łodygi rzadko lub gęściej przylegająco owłosione. Bez rozwiniętych przyziemnych bezblaszkowych pochew liściowych, choć zwykle są włókniste resztki starych ogonków liściowych.
Liście odziomkowe w liczbie 2-5, z długim ((7)10-15(20) cm) nagim ogonkiem; blaszka liściowa okrągławonerkowata, (2)4-5(7) cm szerokości, 3-4(5) cm długości, w nasadzie płycej lub głębiej sercowato wcięta; znacznie różni się u poszczególnych liści wielkością i kształtem, zwykle później wyrastające liście są większe i silniej podzielone; blaszka niepodzielona lub z płytszymi lub głębokimi wcięciami dzielącymi ją dłoniasto na 3-5(7) szerokich klinowatych (rozszerzonych ku górze) lub jajowatoklinowatych odcinków, brzegiem karbowano-ząbkowana; powierzchnia z obu stron zwykle naga.
Liście łodygowe 2-5(7), niemal siedzące, wszystkie prawie do nasady dłoniasto podzielone na stosunkowo wąskie i długie, równowąskie łatki, całobrzegie lub ząbkowane w górnej części, nagie lub brzegiem odstająco owłosione.
Szypułka kwiatowa obła, niebruzdowana, naga lub przylegająco owłosiona. Działki kielicha przylegające do płatków korony, wąskojajowate do szerokojajowatych, 5-7(8) mm długości, skąpo owłosione, jedynie na brzegu silniej odstająco owłosione.
Płatki często mogą być znacznie zredukowane, jeśli rozwinięte to złotożółte, szerokojajowate, 7.5-10(12.5) mm długości, błyszczące, nagie, często na szczycie wykrojone.
Niełupki umieszczone na prawie nagim dnie kwiatowym, szerokojajowate, 3-4(4.5) mm długości, w tym hakowato wygięty dzióbek 0.5-1.2 mm długości; ich powierzchnia rzadko lub gęsto owłosione (rzadko zupełnie nagie).

space

zmienność

W obrębie tego taksonu znajduje sie wiele różniących się populacji ujmowanych w randze drobnych gatunków lub podgatunków. Zróżnicowanie jest spowodowane rozmnażaniem apomiktycznym uprzednio powstałych mieszańców. Gatunki z tego kręgu to np.: jaskier dwoisty (Ranunculus binatus) i jaskier podtatrzański (Ranunculus subtatricus).

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Ranunculus auricomus (jaskier różnolistny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Ranunculus auricomus (jaskier różnolistny)
Częsty.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#12
10 05 07 - 3
leg. Marek Snowarski
/Szczodre k. Wrocławia/
#5
02 04 27 - 3
leg. Marek Snowarski
/dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia/
#7
bg.080418-6
leg. Błażej Gierczyk
/Koźmin/
#2
js.050505-2
leg. Jacek Soboń
/Okolice Wlenia – Góry Kaczawskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.438+437i+439i+426k [71.1]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1937 — Flora URSS. T.7 p.377+373k [85.7]
 • Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.140+103k [86.10]
 • Futák, J., Bertová, L. (eds.), 1982 — Flóra Slovenska. III. p.175 [84.3]
 • Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.71+53k [16.4II]
 • Klokov, M.V., Visjulina, O.D., 1953 — Flora URSR. T.5 Nymphaeaceae — Cruciferae — Platanaceae p.116 [89.5]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.167 [15]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.181 [3]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.71 [9]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.165+167 [40]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.55 [11]
 • Săvulescu, T., 1953 — Flora Romanicae. T.2 Caryophyllaceae — Ranunculaceae p.578+579i [91.2]
 • Reichenbach, H.G., 1839 — Icones florae Germanicae et Helveticae III p.Tc13 [92.3]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.279 [150.1]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji