atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Rubus phoenicolasius Maxim. [🔉 ru·bus *]

jeżyna rdzawa
jeżyny (Rubus) uprawiane jeżyny (Rubus) uprawiane jeżyny (Rubu… jeżyny…jeżyny (Rubus) uprawianejeżyna drobnolistna (Rubus microphyllus)jeżyna drobnokwiatowa (Rubus parviflorus)
🌸🌱