atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Roscoea ×beesiana Cowley et C. Whitehouse

Roscoea ×beesiana
08.2005, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050800.7.pk - Roscoea ×beesiana; Szczeglacin
050800-7
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1